Vad orsakar tandvärk

Vad orsakar tandvärk?

Vad orsakar tandvärk? Tandvärk kan bero på flera olika faktorer. Nedan har vi listat ett antal av dem och hoppas ni finner svar på varför ni har besvär med era tänder.

Varför har jag tandvärk?

Djup fyllning kan orsaka tandvärk

Djup fyllning i tandEn djup fyllning som ligger i nära anslutning till pulpan(nerver och kärl tandens hålrum)kan orsaka tandvärk. Ibland klarar patientens tand inte av det trauma den utsätts när man borrar och fyller ett stort hål vilket leder till att en inflammation uppstår i pulpan (Pulpan är ett slutet hålrum i tanden som innehåller nerver och kärl). Om inflammationen ej avtar kan tanden behöva rotfyllas. Tandvärken kan gå över efter ett tag men då har troligen tanden gått i nekros(dött). Bakterier kan då lättare ta sig in i tandroten och infektera den. En obehandlad infektion sprider sig lätt via rotkanalerna och påverkar käkbenet så att tandvärken återkommer. Bakterierna släppar ifrån sig ämnen som triggar immunförsvaret och benet runt rotspetsen bryts ner. Tandroten kan också brytas ner .

Djupt hål kan orsaka tandvärk

Ett djupt hål där kariesangreppet har kommit in till nerven i tandroten är en bakteriell infektion som orsakar inflammation i pulpan kan orsaka tandvärk.

 

Vad orsakar tandvärk?

Detta tillstånd måste oftast behandlas med rotfyllning som illustreras nedan. En rotfyllning lyckas inte alltid och tandvärken kan återkomma. En misslyckad rotfyllning kan orsaka tandvärk.

Rotfyllning kanal och tand

Infektion i käkbenet kan orsaka tandvärk

Infektion i tand

Ibland kan man plötsligt känna av tandvärk utan att ha fått några symptom från munhålan eller tänderna. En orsak kan vara att tanden har dött (nekros). Bakterierna kan då infektera tandroten och sprida sig vidare ner via rotkanalerna och orsaka tandvärk.

De bidrar då till att utsöndra olika ämnen som kroppen reagerar på och benet nedanför rotspetsen börjar brytas ner. I vissa fall akutiseras tillståndet och man kan uppleva kraftig tandvärk. I det akuta tillståndet kan man hjälpa patienten genom en akut endodontisk behandling vilket innebär att man under aseptiska förhållanden borrar upp tanden in till nerven och lättar på trycket.

Detta leder ofta till att det kommer ut var eller missfärgad blödning genom tandroten. I det akuta skedet lägger man in antibakteriell calciumhydroxid vid rotkanalsmynningen(calacept) som även lugnar tanden. Slutligen applicerar man en temporär fyllning. Detta brukar lindra besvären. Patienten får återkomma för vidare behandling med rotfyllning. Tandvärken avtar då efter några timmar.

Pilen visar infektionen som illustreras av det mörkare området som finns under främre rotspetsen.

Tandlossning/parodontit kan orsaka tandvärk

Patienter som lider av tandlossning(parodontit) kan till slut drabbas av tandvärk. Benet runt roten börjar brytas ned och till slut går det så pass långt att infektionen i området yttrar sig som tandvärk. I takt med att bennivån minskar runt roten blir tanden mer och mer mobil och i svåra fall där man inte behandlat i tid kan man förlora sina tänder. Tandköttet runt tanden/tänderna är ofta lite svullet och rodnat. Vid beröring är det väldigt lättblödande. Patienter som röker kan trots grav tandlossning vara symptomfria och tandköttet se helt friskt ut.

Visdomständer som inte kommit upp i munhålan ordentligt kan orsaka tandvärk

Visdomständer kan orsaka tandvärk.

Visdomständer som inte kommer upp munhålan ordenligt på grund av platsbrist bidrar till att skapa en miljö i munhålan som är svår att rengöra. Detta bidrar till att bakteriebeläggningar får fäste och en inflammation skapas i mjukvävnaden som orsakar besvär i form av ömhet eller tandvärk.

Besvären kommer periodvis och många patienter väntar oftast för länge innan de söker vård för sin tandvärk. I vissa fall går det så långt att patienten drabbas av en infektion och måste gå på antibiotika. När patienter drabbas upprepade gånger av tandvärk är den bästa behandlingen att avlägsna visdomstanden. Detta måste oftast göras genom visdomstandskirurgi pga tandens läge och att den ofta delvis är täckt med ben och mjukvävnad.

Felställd visdomstand längst ner till höger på bilden.

Trasig fyllning kan orsaka tandvärk

En trasig fyllning blottar oftast den inre tandsubstansen ( dentinet ) där olika stimuli såsom kall/varm dryck eller mat orsakar besvär i form av ilningar eller tandvärk. När en fyllning börjar släppa från underliggande tandsubstans kan man uppfatta besvären som ilningar eller tandvärk på grund av svikten som uppstår. Detta kan oftast åtgärdas med vanlig fyllningsterapi( lagning ). Har man en trasig fyllning och inte åtgärdar den i tid är det lätt för kariesbakterier att ta sig in via glipan som bildas mellan fyllning och tandsubstans. I detta område kommer man inte åt med tandborste eller andra hjälpmedel vilket leder till man till slut får hål under fyllningen och som då kan leda till tandvärk. Hålet kan sprida sig och bli sttörre och till slut nå pulpan och behöva rotfyllas ( Pulpan är ett slutet hålrum i tanden som innehåller nerver och kärl).

Sprucken tand kan orsaka tandvärk

Tandvärk kan orsakas av en en sprucken tand som orsakas av amalgamfyllningar eller att man gnisslar eller pressar tänderna. Man kan ofta minska besvären och avlägsna sprickan genom att borra om detta är möjligt. En sprucken tand kan även leda till att man måste rotfylla tanden då bakterier lyckats infektera pulpan via sprickan och orsaka tandvärk. Man måste dock veta att man kan få bort sprickan innan man rotfyller annars är risken stor för att tanden infekteras igen eller går sönder. Det finns tillfällen då en sprickbildning i tanden kan leda till att hela tanden klyvs mitt itu under en pågående rotbehandling vilket leder till att tanden måste avlägsnas genom en tandutdragning.

Trauma kan orsaka tandvärk

Ibland kan man få ett trauma av något slag på tanden. Tanden kan se frisk ut men efter några månader kan patienten känna av tandvärk. Traumat kan kan exempelvis bero på att man biter i något hårt eller att tanden får ta emot något slag. Detta kan leda till att tanden går sönder och pulpan blottas vilket måste behandlas med rotfyllning. I andra fall förblir tanden intakt men det trauma som tanden har fått utstå leder till att tanden går i nekros (dör) och i ett senare skede leder till tandvärk då bakterier infekterar tanden och omgivande vävnader. Tänder som utsätts för trauma kan vara symptomfria i flera månader eller år efter skadetillfället. Därför är det viktigt att man kontrollerar den drabbade tanden eller tänderna regelbundet hos tandläkaren.

Tandslitage kan orsaka tandvärk

Gnissla eller pressa tänder kan leda till att tänderna traumatiseras så pass mycket att inflammationer uppstår vilket leder till tandvärk. I extrema fall kan patienter orsaka sprickor eller att tänderna går sönder (frakturerar). Om en tand har tillräckligt mycket tandsubstans kvar kan man behandla den med en rotfyllning och eventuell fyllnings eller kronterapi. I vissa fall går en så pass stor del av tandsubstansen sönder att man måste avlägsna den genom tandutdragning. Man kan då ersätta den förlorade tanden med ett tandimplantat eller broterapi.
En bettskena kan lindra besvären och även skydda tänder från att slitas ner till grunden eller gå sönder.

Frätskador kan orsaka tandvärk

Frätskador  är ett problem som ökar då många äter och dricker sura produkter. Detta leder till att emaljen mjukas upp vilket gör att man kan borsta bort den. En tumregel är att vänta minst en timme innan man borstar tänderna efter att ha intagit en måltid eller druckit. Frätskdor tar lång tid att utveckla men om man kontinuerligt borstar bort emaljen kommen man till slut komma in in till den inre tandstubstansen dentinet som blottas mot munhålan. Detta kan leda till besvär såsom ilningar men även tandvärk. Tandvärk brukar oftast drabba patienten när frätskadan har gått så pass långt att nerven är drabbad.

Tandblekning kan orsaka tandvärk:

Den vanligaste komplikationen efter en tandblekning är att patienten drabbas av ilningar som är övergående. Däremot kan man drabbas av tandvärk som komplikation. Detta händer när man blekt tänderna och har stora hål i tänderna. Innan man utför en tandblekning måste man genomgå en grundlig undersökning för att minska risken för tandvärk. Patienter måste vara medvetna om att väteperoxiden i blekmedlet trängen in i tanden och pulpan. Är tanden redan inflammerad förvärrar man problemet och patienten reiskerar tandvärk.

Infektion runt tandimplantat kan orsaka tandvärk:

Tandimplantat är en fantastisk behandling men man kan drabbas av tandvärk runt ett implantat. Vid dålig munhygien efter att behandlingen är klar eller under inläkningstiden efter operation kan man drabbas av en infektion runt tandimplanten. Tandvärken runt implantaten yttrar sig förutom svullnad också som att att patienten är känslig vid beröring av området. Behandlar man inte tandimplantatet kan det gå förlorat.