Lindra tandvärk?

Tandvärk kan man lindra tillfälligt med hjälp av värktabletter som exempelvis paracetamol eller ibuprofen. Det man ska tänka på däremot är att detta endast fungerar till en viss punkt innan värken tar över och man blir tvungen att besöka tandläkaren akut.

Tandläkaren lindrar tandvärken genom att borra upp tanden och lättar på trycket vilket bidrar till att patienten kan slappna av.

Lindra

Lindra tandvärken

När patienten anländer till mottagningen med akut tandvärk kan man lindra besvären först genom lokalbedövning och sedan genom att borra upp tanden och blotta pulpan. Detta leder till att trycket som skapats inne i tanden minskar och tandvärken avtar.

En provisorisk fyllning som är tät appliceras tills patienten kan komma tillbaka för vidare behandling med rotfyllning. Tandvärk kan försvinna efter ett tag och man kan då luras tro att tandvärken man kände inte var så allvarlig. Dock brukar tanden gå i nekros(tanden dör) och det är på grund av detta tandvärken avtar. Den obehandlade infektionen finns kvar och kommer långsamt att sprida sig ut i käkbenet som bryts ner av immunförsvaret för att skydda kroppen.

Det händer att man är symptomfri och inte känner av infektionen då immunförsvaret håller den under kontroll. Tandvärken kan  dock blossa upp när infektionen når käkbenet i form av varbildning (abcess). Benet runt rotspetsen börjar då att brytas ner (resorberas).

Man kan lindra tandvärken tillfälligt genom att använda sig av värktabletter. Det är dock viktigt att höra av sig till sin tandläkare så snabbt som möjligt för att få hjälp. Långvarigt bruk av smärtstillande är inte rekomenderat  på grund av tandvärk.

Om man bestämmer sig för att inte fortsätta med behandling av tanden för att utföra en rotfyllning borde man tänka om då tanden med tiden kan gå sönder eller infekteras och skapa ännu mer problem. I vissa fall kan det gå så långt att tanden måste dras ut.