Tandläkarutbildningen

Tandläkarutbildningen har ett stort ansvar då det finns ett tort behov att utbilda nya tandläkare eftersom det råder en stor brist i vissa delar av Sverige. En tandläkare har som uppgift att diagnostisera och behandla sjukdomar i munhålan och käkarna. Tandläkaren har också ansvaret för den förebyggande och rehabiliterande vården på kliniken.

Utbildningen tar idag 5 år och efter två år praktiserande som allmäntandläkare har man möjlighet att söka in på en specialistutbildning.  Tandläkare har även möjlighet att forska vidare och göra en karriär inom akademin om man så vill.

Hur är tandläkarutbildningen uppbyggd?

De första terminerna på tandläkarutbildningen är väldigt teoretiska och behandlar dem allra minsta beståndsdelarna. Utbildningen börjar med kemi och bygger på med mikrobiologi, anatomi och hur kroppens organ fungerar. Det är viktigt att förstå hur en människa är uppbyggd och fungerar från de minsta cellerna till att se helheten.

Efter ett antal terminer(beroende på vilket lärosäte man pluggar i) börjar man fokusera mer på den odontologiska biten, dvs tandvården.

Tandläkarutbildningen är speciell på så sätt att man i de högre terminerna både pluggar teoretiskt samtidigt som studenterna behandlar patienter på studentklinik. Detta är väldigt unikt och ställer höga krav på studenten då utbildningen kräver att man spenderar mycket tid på skolan. Studierna kräver mycket självdisciplin och det är en hel del moment som är obligatoriska. Utbildningarna har även som krav att man har klarat av vissa moment och fått godkänt för att kunna gå vidare till andra kurser och högre terminer.

Plugga utomlands som tandläkarstudent

Det finns idag 4 st lärosäten i Sverige som utbildar tandläkare och dessa är Malmö högskola, Sahlgrenska universitetet, Karolinska universitetet samt Umeå universitet.  Utbildningarna har även samarbete med utbildningar utomlands och dessa erbjuder studenterna att plugga utomlands en termin under studietiden. Själva utbytet utomlands sköts via ERASMUS SOKRATES  samarbetet.

Behörighet för att bli tandläkarstudent

För att kunna söka in på utbildningarna måste man ha en viss gymnasiebehörighet i vissa specifika ämnen som du kan läsa nedan.

Ämne: Fysik B, Kemi B, Biologi B,  Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13)