Tandläkare

Tandläkare

Tandläkare har ett yrke som kräver minst 5 års grundutbildning på universitet och som leder till en legitimation om studenten klarar av de krav utbildningen ställer. En tandläkare behandlar och diagnostiserar sjukdomar i munhålan och angränsande vävnader. Det är en missuppfattning om att yrket endast behandlar tänder. En tandläkare måste se munhålan och käkarna som en helhet där muskukatur ,mjukvävnad, kärl och nerver ingår. Det är därför väldigt viktigt att man kan sin anatomi.

Det är endast tandläkare som har laglig rätt att utöva tandläkaryrket i Sverige och det har varit så sedan 60 talet. Detta regleras under ”lagen om ensamrätt till yrke”. Det finns även ett antal som utför djurtandvård efter en kursutbildning. Tandläkare utför en rad olika behandlingar och dessa kan ni läsa om via vår hemsida

Hur kommer jag in på en tandläkarutbildning?

Tandläkare som kommer in på utbildningen har som krav att genomgå ett naturvetenskapligt program på gymnasiet. Det finns även som krav att studenten måste ha genomgått kurser i Fysik B, Kemi B, biologi B och matematik D under gymnasietiden för att få behörighet.

De lärosäten som håller i utbildningen är Umeå Universitet, Karolinska, Göterbogs universitet och Malmö högskola

Tandläkarutbildningen är väldigt populär och i dagsläget krävs i princip högsta betyg från gymnasiet för få en plats eller göra högskoleprovet. Det finns även möjlighet att söka in på utbildningen via ett prov och intervjubaserat systom som exempelvis på Karolinska samt ett praktiskt prov på Malmö högskola.

Efter två års aktiv tjänstgöring kan en tandläkare söka och utbilda sig till specialisttandläkare. Det finns 9 olika specialiteter inom tandvården i Sverige och dessa är käkkirurgi ortodonti, pedodonti, parodontologi, oral protetik, bettfysiologi, endodonti samt odontologisk radiologi.

Det finns olika intresse organisationer inom tandvården där tandläkarförbundet och privattandläkarn är de största. Privattandläkarna är till för tandläkare som driver en egen klinik och tandläkarförbundet är till för de tandläkare som är anställda.

 

Tandläkare