Tandlossning

Tandlossning

Tandlossning kan drabba alla människor. Det är en inflammationssjukdom som till slut leder till att man förlorar sina tänder om man lämnar det obehandlad. Tandlossning är ofta en lång och kronisk process som tar många år men i vissa tillstånd kan det gå snabbt. Vid dålig munhygien fäster mer och mer bakterier på munhålans tänder och bildar plaque.

Dessa beläggningar mineraliseras och fler bakterier får lättare att fästa sig på grund av en ojämn och skrovlig yta och bidrar till att tandlossningen börjar ta fart. Inflammationsreaktionen som kroppen sätter igång är till för att skydda vävnaden men detta leder också till att stödjevävnad som ben runt tänderna börjar brytas ner vilket kallas tandlossning. På detta sätt blir tänder i munhålan lösare och lösare. Till slut tappar man tänderna.

För att få bukt med sin tandlossning måste man besöka en tandläkare som diagnostiserar och planerar behandlingen. Sedan skickar tandläkaren oftast vidare till en tandhygienist som får avlägsna tandstenen och göra rent patientens tänder. Tandlossningen kan då läka ut. Vid svåra och långt gångna fall måste man genomgå en operation som utförs av en tandläkare som då avlägsnar infektionvsvävnad och tandsten. För att upprätthålla ett friskt tillstånd i munhålan måste man bibehålla en god munhygien och besöka en tandhygienist regelbundet.

Man kan själv oftast misstänka att man har en inflammation ( gingivit ) i tandköttet eller tandlossning ( parodontit ) genom att det blöder rikligt när man borstar tänderna. Majoriteten av patienterna har även dålig andedräkt. Tandlossningens svårighetsgrad påverkas också av en rad olika faktorer som exempelvis rökning och diabetes men även ärftlighet spelar roll.

Bilden nedan visar tänder i underkäkens front parti som har drabbats av tänder. Pil nr 1 visar vart bennivån ska vara och pil nr 2 visar hur mycket bennivå tanden har förlorat.

Tandlossning

 

Bakteriebeläggningar på tänderna

Bakterier i munhålan fäster i tänder och slemhinna. Det som skiljer mellan tänder och slemhinnan är att tänderna ej byter celler som slemhinnan gör vilket bidrar till att bakterier på tänderna lättare kan sitta kvar. Det som kallas plaque är när naturligt förkommande bakterier i munhålan fäster på tänderna. Dessa beläggningar är normalt sett ofarliga om man borstar sina tänder regelbundet så de inte hinner bilda ett tjockt skikt vilket i sin tur kan bidra till dålig andedräkt och tandlossning

Generellt kan man säga att det tar ca 48 timmar för bakterierna att återbilda beläggningen som kallas plaque. Bakterierna dör och mineraliseras vilket leder till att man får tandsten som inte går bort med tandborstning. Det vanligaste området där det bildas tandsten är underkäksfronten.

Många frågar sig hur ofta man måste använda sig av tandtråd. Vår rekomendation är att använda tandtråd minst en gång per dag.

Tandsten på tänderna

Tandsten bildas främst på tänder i underkäksfronten. Det är mineraliserad plaque som i sin tur bildar en skrovlig ojämn yta som är idealisk för nya bakterier att fästa på. Om man låter tandstenen sitta kvar så leder det ofta till att man får en inflammation i tandköttet som kallas gingivit och om det går för långt kan det leda till tandlossning. Tandsten på tänder går inte att borsta bort utan man måste besöka en tandläkare eller tandhygienist för att avlägsna beläggningen för att minska risken för tandlossning.. Man tar bort tandsten med olika metoder. De vanligaste metoderna är att skrapa bort tandstenen med ett speciellt instrument eller använda sig av ultraljud.