Titthålskirurgi

Är titthålskirurgi vid tandimplantat bättre?

Tandimplantat med hjälp av titthålskirurgi är en minimalinvasiv teknik och nästa steg i utvecklingen vad gäller tandimplantat operationer för att ersätta en, flera eller alla tänder i munhålan. De flesta patienter som i dagsläget genomgår tandimplantat operationer får ofta besvär i form av svullnad, blåmärken, värk och ömhet en till flera veckor efter operationen. Dessa besvär minskar drastiskt med titthålskirurgi och patienten fungerar som normalt efter operationen.

Målet med guidad kirurgi är att minska operationsområdet som traumatiseras vilket leder till att patienten får mindre värk och besvär efter ingreppet med tandimplantat. Det som bidrar till att patienten besvär minskar är att den tandläkare som opererar inte behöver lägga ett snitt med skalpellen för att blotta stora delar av käkbenet under implantatinstallationen.

När guidad kirurgi används som metod opererar man in tandimplantaten via en specialbeställd guide som man placerar på tänder eller tandköttet om alla tänder saknas och borrar efter ett protokoll som planerats tidigare. Tandläkaren kan då borra rakt ner i benet utan att behöva fälla upp tandköttet och blotta resterande delar av käkbenet.

Hur går titthålsoperation vid tandimplantat till ?

Datortomografi inför titthålskirurgi och tandimplantat

Hur ser en guide vid titthålskirurgi inför tandimplantat?

Titthålsoperationen inför tandimplantat

Bild av en tandimplantat bro i överkäken på modell

Fördelar med titthålskirurgi för tandimplantat 

Nackdelar med titthålskirurgi för tandimplantat

Hur går titthålsoperation vid tandimplantat till?

Vanlig tandläkarundersökning:

Innan man påbörjar behandlingen med tandimplantat är det viktigt med en yttre och inre granskning av mjukvävnad och hårdvävnad.

Extraoralt:

Undersökning av patientens ansikte. Det är viktigt att kontrollera assymetrier i ansiktet, mimiklinje(hur långt upp läpparna går när patienten ler) samt läppslutning inför behandlingen med tandimplantat.

Intraoralt

Vanliga små tvådimensionella röntgen av tänder och dess rotspetsar. Dessa används för att att diagnostisera karies, tandlossning och eventuella infektioner i käkbenet.

Bettet: Har patienten tänder kvar är det viktigt att få en uppfattning och hur patienten biter ihop, gnisslar tänder samt om patienten har en acceptabel betthöjd innan man placerar tandimplantaten.

Sanering:  Hål i tänderna, infektioner och tandlossning: Tandläkaren och tandhygienisten behandlar patienten och får munhålan infektionsfri genom att avlägsna kariesangrepp, behandla tandlossning och andra infektioner i munhålan som patienten lider av.

Datortomografi inför titthålsoperation och tandimplantat:

Denna röntgenteknik kartlägger käkbenet tredimensionellt. Innan tandimplantat operationen granskas röntgen bilden för att kontrollera att inga infektioner eller andra patologier diagnostiseras i käkbenet.

Röntgebilden förs över i ett speciellt datorprogram där behandlande tandläkare och röntgenolog granskar käkbenet. Finns inga infektioner eller andra förändringar planerar behandlande tandläkare vart tandimplantaten ska placeras i käkbenet innan operation. Denna virtuella 3D miljö visar hur bred och hög själva käkbenet är och vart tandimplantaten placeras för bästa resultat. Även andra variationer i käkbenet samt anatomiska strukturer som kanaler där nerverna löper igenom kartläggs.

Bilden nedan illustrerar ett skikt av datortomografiröntgen ur tre olika vinklar där tandläkaren planerar in ett tandimplantat inför operation. En datortomografi röntgen består av olika skikt som tillsammans bildar en tredimensionell avbildning.

Datortomografi implantat

När tandimplantaten har planerats in i käkbenet via datorprogramet beslutar tandläkaren för att beställa guiden inför implantatoperationen.

Operationsguiden vid titthålsoperationen för tandimplantat

Det finns i tre olika typer av guider som man kan använda sig av vid guidad kirurgi för tandimplantat

 • Tandstödd guide: Guiden stödjer sig på kvarvarande tänder i munålan.
 • Mucosa stödd guide: Guiden som stödjer sig på befintlig gingiva(tandkött).
 • Benstödd guide: Guiden stödjer ssig på sälva käkbenet. Dock måste man fälla upp och blotta benet vilket blir mer invasivt och detta vill man undvika med denna metod.

titthålskirurgi

Titthålsoperationen inför tandimplantat

Nedan har vi listat hur själva titthålsoperationen inför en tandimplantat behandling går till.

 • Ett operationsprotokoll följer med själva guiden för att operera in tandimplantaten.
 • Vanlig tandläkar bedövning injiceras av tandläkaren.
 • Steril uppdukning av tandsköterskor inför titthålsoperationen.
 • Tandläkaren borrar med speciellt utformade borrar genom guiden och följer protokollet under tandimplantat operationen. Detta sker under spolning med fysiologisk koksaltlösning.
 • Tandimplantaten kan sedan placeras genom guiden eller manuellt efter att man avlägsnat guiden från munhålan.

Denna metod bidrar till att man inte drabbas av några oväntade överraskningar när man ska borra för tandimplantaten vid operationstillfället då tandläkaren redan kartlagt käkbenets utformning på datortomografin.

Bild av en tandimplantat bro i överkäken på modell

Tandimplantatbron skruvas fast på implantaten som illustreras av bilden nedan.

implantatbro

Fördelar med guidad kirurgi vid tandimplantat

 • God planering leder till man minskar risken för komplikationer och överaskningar när man placerar tandimplantaten.
 • Minimal invasivt ingrepp när tandimplantaten opereras in
 • Risk för att skada känsliga vävnader såsom kärl och nerver minskar med denna metod när man opererar in tandimplantaten.
 • Mindre blödning under operationen av tandimplantat
 • Avsevärt mindre svullnad efter att tandimplantat operation är avklarad
 • Avsevärt mindre värk. De flesta patienter är lite ömma samma dag som operationen men har knappt några besvär dagen efter.
 • Liten risk att drabbas av blåmärken efter tandimplantat operationen
 • Eftersom man planerar tandimplantat operationen i ett datorprogram kan man illustrera implantaten i käkbenet för patienten och på så sätt öka deras förståelse för själva behandlingen.

Nackdelar med guidad kirurgi vid tandimplantat

 • När patienten har väldigt kompakt ben måste man vara försiktig när man använder guide. Värmeutvecklingen kan leda till att tandimplantatet inte läker in om benet traumatiseras.
 • Det går inte att använda sig av guidad kirurgi om det inte finns tillräckligt med ben i bredd och höjd.
 • En guide tar plats i munhålan. Vissa patienter kan ha en väldigt liten gapförmåga och då kan det vara svårt att få in både guide samt borr samtidigt och operera in tandimplantaten.

Kurser för tandläkare inom Guidad kirurgi samt Simplant.