Risker/komplikationer

Riskfritt/komplikationsfritt

Tandimplantat behandling är inte riskfritt/komplikationsfritt även om det är en väldigt liten chans att drabbas av komplikationer när det gäller själva behandlingen. Vill påpeka att riskerna och komplikationerna äver ytterst ovanliga men viktiga att veta om som patient när man genomgår denna typ av behandling.

Riskfritt/komplikationsfritt

Risker med tandimplantat?

 1. En implantatoperation medför risker precis som alla andra operationer.
 2. Blödningar: Det finns olika kärl i angränsande operationsområden som man måste ta hänsyn till när man opererar in tandimplantat.
 3. Nervskador: Viktigt att kartlägga främst den stora nerven som löper inuti käkbenet i underkäken innan operation av tandimplantat.
 4. Skador på granntänder: Operatören kan oavsiktligt borra in i rötterna till angränsande tänder när man opererar in tandimplantat
 5. Mjukvävnadsskador: Vid operationen används vassa instrumen och vid oförsiktig hantering kan man skada mjukvävnaden
 6. Hårdvävnadskador: Vid inadekvat kylning av käkbenet under operation med tandimplantat kan benet upphettas så pass mycket att det skadas och går i nekros(dör) Dock läker detta tillstånd oftast utan större besvär. Detta tillstånd leder ofta till att tandimplantatet inte läker in och operationen måste utföras igen efter läkning.

Dessa risker är viktiga att kalkylera på innan en implantatoperation utförs.

Komplikationer med tandimplantat?

 1. Tandimplantat som inte läker in i käkbenet efter operation.
 2. Infektioner som kan uppstå efter operation med tandimplantat.
 3. Tandlossning runt tandimplantaten (periimplantit)). Det är större risk för patienter att drabbas av detta om de har förlorat sina tänder på grund av tandlossning eller röker.
 4. Tandimplantat kan gå sönder (frakturera) efter att överkonstruktionen(kronan eller bron) monterats på plats.
 5. Implantat kronan eller bron som monteras på implantaten kan gå sönder (frakturera).
 6. Patienten som får sina tandimplantat är inte nöjd med resultatet efter avslutar behandling.

Ibland kan man ha för höga förhoppningar angånde slutresultatet och hur det ser ut i munnen efter avslutat behanling med tandimplantat. Därför är det viktigt för patient och tandläkare att kommunicera innan man påbörjar behandlingen. Det är viktigt att patienten vet vilka begränsningar som finns samt attt tandläkaren får veta vad patienten förväntar sig.

Det är tandläkarens skyldighet att informera om vad som är möjligt att uppnå beroende på patientens situation i munhålan.