Rengöring

Rengöring av tandimplantat är oerhört viktig

Det finns många patienter som tror att de aldrig mer behöver besöka tandläkaren när de har genomgått sin tandimplantat behandling. Man ska vara medveten om att tandimplantat är en artificiell ersättning till skillnad från de egna tänderna och kommer aldrig vara lika motståndskraftiga mot yttre påverkan såsom infektioner, bakteriebeläggningar och krafter som käkmuskulaturen utsätter komponenterna för. Det är därför viktigt att man är medveten om vad man  ger sig in på innan man påbörjar sin behandling. Det får inte finnas några tvivel om att det kommer krävas väldigt mycket av patienten efter avslutad vård.

Risk för tandlossning på tandimplantaten vid dålig rengöring

Det är ytterst viktigt med munhygienen då risken för tandlossning(periimplantit) på tandimplantaten alltid är överhängande. Det är mycket lättare att drabbas av tandlossning på tandimplantaten då själva titanskruven som läkt in i käkbenet inte har lika bra blodförsörjning som vanliga tänder.
Det viktigaste är att man rengör tandimplantaten varje dag och använder sig av de hjälpmedel som tandläkaren och tandhygenisten rekomenderar. Fullföljer man hygienrutinerna för tandimplantat minskar man riskerna för komplikationer i form av tandlossning och infektioner.

Regelbundna kontroller av tandimplantaten

Efter avklarad tandimplantat behandling är det viktigt med de kontroller tandläkaren rekomenderar samt besöka tandhygenisten regelbundet för att få hjälp med munhygienen. Tandimplantat kräver regelbundna återbesök.

Hjälpmedel för att rengöra tandimplantat

Det är viktigt att använda tandborste, tandtråd och mellarrumsborstar för att komma åt och rengöra området runt tandimplantaten så bra som möjligt.

Hur använder jag de enskilda hjälpmedlen för att rengöra tandimplanten

  • Tandborste: Själva tänderna på tandimplantaten och gränsen mellan tanden och tandköttet rengörs noggrant med tandborsten.
  • Tandtråd: Enskilda tänder som ersätts med tandimplantat rengörs med tandtråd. Gå ner genomkontaktpunkten på tänderna och forsätt sedan ner under tandköttskanten för att få rent den del av tandimplantatet som ligger under tandköttet.
Rengöring
Rengöring av implantat
  • Mellanrumsborstar: Kompletterar tandtråden oftast när man har ersatt flera tänder med en tandimplantat bro. Dessa förs in under bron för att rengöra runtom implantaten.