Navigationskirurgi

Navigationskirurgi är en ny teknik som man använder sig av för att operera in tandimplantat och detta finns nu tillgängligt i Sverige.

Tandimplantat behandlingar har utvecklats under de senaste åren och det finns tandläkare som vill jobba med metoder som minskar patientens besvär som ofta består av värk, svullnad, blåmärken och sjukskrivning efter en konventionell implantat operation.

Behandlingen börjar med en datortomografi röntgen av operationsområdet. Denna röntgen förs in i ett speciellt dataprogram där man planerar placeringen av tandimplantatet/implantaten.

Vid operationstillfället har vinkelstycket en detektor kopplat till sig och patienten en detektor som sticker ut ur munhålan. Vinkelstycket och borren kalibreras på ett adekvat sätt under operationen. När tandläkaren byter borr vid tandimplantatoperationen kalibreras denna varje gång. Navigationsmaskinen har två kameror som detekterar vart i rummet borren och vinkelstycket befinner sig vilket betyder att när tandläkaren borrar i käkbenet för att placera tandimplantatet kan man i realtid se vart i käkbenet borren befinner sig på datorskärmen.

Detta bidrar till att operationsområdet blir mindre och patienten får oerhört mycket mindre besvär efter behandlingen och kan till och med jobba dagen efter.