Behandlingsgång

Behandlingsgång för att behandla med tandimplantat börjar med man en basundersökning för att upptäcka hål tandlossning eller andra infektioner. Har man sedan fastställt att patienten inte är drabbat av detta börjar man utredningen inför implantatbehandlingen.

Konventionell tandimplantat operation

Distansoperation av tandimplantat

Avtryckstagning av tandimplantat

Sätta fast tandimplantat bron i käken

Hur är en tandimplantat krona uppbyggd

Behandlingsgång, utredning inför implantat

Extraoralt: Undersökning av patientens ansikte.

 • Man kollar exempelvis efter assymetrier, mimiklinje samt läppslutning.

Intraoralt: Undersökning av patientes munhåla

 • Kontroll av patientens betthöjd.
 • Kontroll av patientens bettyp.
 • Kontroll om patienten gnisslar tänderna

Sedan tar man ofta ett helstatus vilket innebär att man tar röntgenbilder på hela käken. På detta sätt kan man upptäcka infektioner eller andra problem som måste åtgärdas. Det finns olika röntgenmetoder för detta. Efter att man har fastställt att inga infektioner eller annan patologi finns kan man gå vidare i utredningen.

Man börjar sedan utreda området där tandiimplantatet ska opereras in. För att göra detta mäter man i munnen och kollar på röntgenbilder som tagits tidigare. Man måste ibland komplettera sina röntgenbilder med datortomografi för att få en tredimensionell bild av området. Det måste finnas en viss höjd och bredd av själva käkbenet för att implantaten ska kunna opereras in

 • Man kontrollerar höjd och bredd mellan tänder.
 • Man undersöker höjd och bredd på käkbenet.
 • Utredning av käkbenets kvalite.

Röntgenundersökningen används även för att kartlägga olika anatomiska förhållanden för att undvika skada nerver, kärl och andra viktiga områden i ansiktet och käken.

Tandimplantat Operationen

1. Man lägger ett snitt i operationsområdet med skalpell.
2. Sedan fäller man upp mjukvävnaden (mucoperiostlambå). Benet blottas och man får en bra insyn.
3. Man borrar sedan in i benet med borrar av olika storlek under spolning med fysiologisk koksaltlösning för att göra plats åt tandimplantatet.
4. Tandimplantatet skruvas sedan in i det förberedda hålet under spolning med fysiologisk koksaltlösning.

Man spolar med fysiologisk koksaltlösning under tiden man borrar i benet för att kyla ner operationsområdet. Blir benet i operationsområdet för varmt riskerar man att käkbenet dör (nekros av benet) och att tandimplantatet inte läker in.
5. En läkhätta appliceras på tandimplantatet
6. Man syr igen operationsområdet och låter tandimplantatet läka in i benet.
7. Inläkning i 3-6 mån. Inläkningstiden är individuell och kan variera mellan patienter beroende på olika faktorer.

Distansoperation av tandimplantat

1. Man lägger ett snitt i operationsområdet och blottar toppen av tandimplantatet.
2. Man avlägsnar läkhättan och applicerar istället en läkdistans.

3. Sedan syr man igen mjukvävnaden så at man ser toppen av läkdistansen i munhålan.
4. Mjukvävnaden runt läkdistansen får läka.

Läkdistans ses ovanifrån i underkäken
Läkdistans ses ovanifrån i underkäken

Avtryckstagning för tandimplantat

När mjukvävnaden har läkt är det dags för sista steget i behandlingen för tandimplantatet. Patienten bokas då in för avtryck. Detta avtryck tar man för att tandteknikern sak kunna framställa tanden eller bron som kommer sitta på distansen.

1. Läkdistansen avlägsnas från toppen av tandimplantatet.
2. Avtryckstopp appliceras på tandimplantat.
3. Man tar sedan ett avtryck med ett elastiskt material där tandimplantet är lokaliserad.
4. Avtrycket skickas till tandtekniker som framställer tanden eller bron beroende på hur många tänder som ska ersättas.

Cementering av Tandimplantat kronan eller bron

Patienten kommer tillbaka efter några veckor för att få tanden eller bron som ska sättas fast på tandimplantatet. Tanden eller bron kan skruvas eller klistras fast beroende på vilken metod tandläkaren använder.

behandlingsgång implantat

Sätta fast tandimplantat bron

Tandimplantatbron skruvas fast på implantaten som illustreras av bilden nedan.

Impantantbro överkäken

Hur är en tandimplantat krona uppbyggd

Implantatsektion

 1. Implantatkronan illustreras uppeifrån. Det går ett hål igenom kronan för att man ska kunna skruva ner den i tandimplantatet med hjälp av en distans och en skruv.
 2. Distans + skruv illustreras. Dessa förbinder tandimplantatet till implantatkronan.
 3. Implantatkronan fästs på distansen. Distansen åker sedan ner i ett hålrum i tandimplantatet som passar distansen.
 4. Skruven som ska få implantatkronan att sitta fast förs ner via hålet i kronan och distansen. När distansen är på plats skruvar man fast implantatkronan + distansen  som då förankras i tandimplantatet.