Tandimplantat

Tandimplantat används för att ersätta en, flera eller alla tänder i munhålan. Detta är en mycket beprövad behandling som bidrar till bättre livskvalite. Behandlingen har hjälpt människor sedan 60-talet att återfå tuggfunktionen.

Vad är ett tandimplantat?

Tandimplantat är en titanskruv som fungerar som en artificiell rot. Denna titanskruv skruvas in i käkbenet via en operation. När tandimplantatet väl sitter i käkbenet får den läka in i lugn och ro. Efter inläkning är det dags att montera på tänderna för att återfå sin tuggfunktion. Mer information hittar du nedan via rubrikerna.

Implantatbild

Fördelar med implantat

Nackdelar med implantat

Faktorer som påverkar implantat behandlingen

Förbättrad tuggfunktion med implantat

Patienterna blir av med sina löständer som ersätts med nya tandimplantat som är fast förankrade i käkbenet. Implanten med de fastmonterad tänderna bidrar till att patienten sönderdelar maten bättre och på så sätt tillgodogör sig mer näring. Tandimplantat har under alla dessa år tillverkats i titan där ytan behandlats på olika sätt för bästa inlärningsförmåga. Det finns nya implantat som utvecklas för tillfället där man använder sig av ett slags porslin för att kunna förbättra estetiken.

Tandimplantat tillverkas i titan.

Titan är materialet implantat är tillverkat och av det är väldigt biokompatibelt vilket betyder att kroppen inte reagerar negativt mot titanet i tandimplantat. Per-Ingvar Brånemark var den person som upptäckte att detta fantastiska material kunde läka in i benet och mjukvävnaden. Processen som uppstår när benet läker in runt tandimplantatet kallas osseointegration och tar ca mellan 6-12 veckor.

Regelbundna besök till tandläkaren är nödvändigt efter behandling med tandimplantat

Många patienter tror att man aldrig mer behöver besöka en tandläkare efter avslutad behandling med tandimplantat. Detta är så långt från sanningen man kan komma. Tandimplantaten och konstruktionen som finns i munhålan behöver underhållas regelbundet. Man använder de nya tänderna och tandimplantaten dagligen vilket gör att man sliter på de olika delarna av konstruktionen. Komponenterna kan gå sönder vilket gör att vissa delar måste bytas ut med jämna mellanrum och området runt implantaten behöver hållas rent av patienten som ibland behöver hjälp av en tandhygienist. I värsta fall kan man drabbas av tandlossning om man missköter munhygienen och inte går på regelbundna besök hos tandläkaren.

Ett implantat består av en titanskruv som fungerar som en rot, rn distans som skruvas in i implantatet samt en krona som syns i munhålan i form av en tand och sitter fast på distansen genom att den klistrats eller skruvats fast.

Tänderna och käkbenet stödjer mjukvävnaden

Tänder som utsätts för tryck eller andra krafter stimulerar benet att återbilda sig och regenerera vävnaden. När en patient förlorar en enskild, flera eller alla tänder finns det inget kvar som stimulerar käkbenet till återbildning i det aktuella området. Går man för länge utan tänder börjar käkbenet försvinna(resorberas) och ansikte samt läppar sjunker in vilket leder till att man ser äldre ut. Käkbenet och tänderna fungerar nämligen som stöd för mjukvävnaden. Tänder har även som uppgift att upprätthålla höjden på ansiktet. När man förlorar tänder minskar betthöjden och ansiktet sjunker in.

Tandimplantat
Tandimplantat
Illustration implantatbro
Implantat bro

Ovanstående bilder visar en illustration av en  tandimplantat bro.

Varför behandla med tandimplantat?

När man genomgår en implantatbehandling är målet att försöka kopiera det som naturen en gång skapat det vill säga ersätta förlorade tänder, återställa tuggfunktionen samt förbättra patientens estetik. Vissa patienter kan även få problem i det initiala skedet med implantaten genom uttala vissa ljud fel, muntorrhet, ökad salivsekretion och att de biter sig själva i kinden och tungan. Man måste på nytt lära sig att använda de nya implantat tänderna men efter ett tag känns de helt naturliga och man använder dem utan några som helst problem. Det kan ta upp till 6 månader för en patient att vänja sig vid nya förhållanden i munhålan. Ofta är det även svårt att se skillnad på de nya tänderna och naturliga tänder då målet är att få så naturtrogna tänder som möjligt.

Fördelar med tandimplantat

 • Behandlingen har hög lyckandefrekvens med implantat
 • Behandling med implantat är väldokumenterat
 • Man bevarar tandsubstans. Friska tänder slipas inte ner vid behandling med tandimplantat
 • Implantat läker fast i benet vilket gör att konstruktionen sitter fast ungefär som alla andra tänder.
 • Implantattänder ser ut som naturliga tänder.
 • Man slipper obehaget av tandersättningar i munnen som är avtagbara.
 • Det blir lättare att äta och tugga fast föda.
 • Förbättrad livskvalite med tandimplantat.

Nackdelar med tandimplantat

 • Implantat kan drabbas av tandlossning precis som vanliga tänder. Detta kallas periimplantit
 • Det finns restriktioner för att operera in ett implantat. TandImplantaten har en viss storlek och kräver en viss mängd ben på höjden och bredden i käkbenet för att man ska kunna operera in skruven
 • Behandlingen tar längre tid på grund av att tandimplantat måste läka in i benet. Läkningstiden är individuell och beror på olika faktorer.
 • Rökning försämrar prognosen, patienter som röker har mycket lättare för att förlora sina tandimplantat genom periimplantit.
 • Svårare att hålla rent runt tandimplantat än vanliga tänder.
 • Patienten får problem med uttal(fonetiska besvär). Nya stora kontruktioner såsom en implantatbro i fronten kan bidra till att patientent får problem med att uttala vissa ljud. Detta är dock övergående och patienten har oftast efter några veckor inga problem med detta längre.
 • Patienten kan initialt bita sig i kinder och läppar då munhålan och hjärnan inte vant sig vid den nya situationen.
 • Implantat som opereras in växer fast i käkbenet och har inte samma mobilitet som en naturlig tand.
 • Implantat har inte samma innervering som naturliga tänder vilket leder till att man inte har samma känsla för hur hårt man biter ihop.

Vad påverkar behandlingen med tandimplantat?

 • Rökning påverkar tandimplantat behandling

Prognosen för implantat behandling påverkas mycket negativt vid rökning speciellt i överkäken och vid bentransplantat. Det som kan hända initialt är att tand implantaten inte läker in eller att man senare drabbas av periimplantit. Patienter borde förbereda sig för rökstopp i samband med operationen och dra ner på antalet cigaretter per dag eller om möjligt sluta.

 • Sjukdomar kan påverka tandimplantat behandling

Patientens allmänhälsa kan spela roll för resultatet när det gäller implantatbehandlingar. Patienter som behandlats lång tid med cortison, har svårinställd diabetes eller genomgått strålning i regionen runt munhålan påverkar läkningsprocessen negativt.

 • Ålder

Implantat behandling är inte lämpligt på växande individer. Det finns dock inte någon undre åldersgräns då varje patient och fall måste granskas och utvärderas individuellt. Generellt sett vill man att patienterna ska växa klart innan man behandlar med implantat för att få ett långsiktigt och förutsägbart resultat.

Det finns en grov missuppfattning bland dagens patienter vad gäller behandling med implantat. En betydande andel tror att en behandling med tandimplantat medför att deras ansvar och behov av tandvård slutar efter behandlingen. Det man måste vara väldigt medveten om är att tandimplantat ofta är svårare att sköta om än sina ursprungliga tänder och att även implantat kan drabbas av tandlossning. Detta kallas för periimplantit och måste behandlas omedelbart efter diagnos.