Vad heter tänderna?

Vad heter tänderna?

Vad heter tänderna när du är hos tandläkaren? Har du varit på besök hos tandläkaren och suttit i stolen medan tandläkaren och tandsköterskan räknar upp en massa siffror du inte förstår. Detta brukar vara då tandläkaren informerar om vilka tänder som har hål eller andra besvär.

Incisiverna: De tänder som utgör fronten. Man räknar från de främre tänderna och inåt i respektive kvadrant.

Premolarer: De främre kindtänderna

Hörntänder: De tänder som även kan kallas för kaninerna

Munhålan delas in i fyra kvadranter

  1. Kvadrant 1: höger överkäke
  2. Kvadrant 2: vänster överkäke
  3. Kvadrant 3: vänster underkäke
  4. Kvadrant 4: höger underkäke

 

Vad heter tänderna

Exempel 1: Tand 1 i vänster överkäke benämns tand 21.
Detta eftersom tand 1 ligger i kvadrant två och är nummer 1 i ordningen.

Exempel 2: Tand 2 i höger överkäke benämns tand12.
Detta eftersom tand 2 ligger i kvadrant ett och är nummer 2 i ordningen.

Exempel 4: Tand 6 i höger underkäke benämns tand 46.
Detta eftersom tand 6 ligger i kvadrant fyra och är nummer 6 i ordningen.

Man har som barn 20 tänder och 28st som vuxen. Räknar man med visdomständerna kan en vuxen ha upp till 32 tänder i munhålan.