Tandväxling

Tandutveckling och tandväxling

Tändernas utveckling och tandväxling är svårt att avgöra för enskilda tänder hos för småbarn. Däremot kan man säga ungefär vilken period tänderna ska visa sig och på så sätt kartlägga utvecklingen av barnets tänder. Generellt sett kan man säga att 6-10 procent av skandinavierna saknar en eller flera av sina permanenta tänder. Det är vanligt att man saknar överkäkens nummer två i tandraden samt tand nr 5 i tandraden. Dessa benämns tand 12,22 samt 35 och 45 i bilden nedan. I vissa fall saknar man fler än en tand men det kan oftast korrigeras med tandställning. Ibland behöver man ta hjälp av tandimplantat men då vill man att barnet ska växa färdigt. Man har totalt sett 32 st tänder inklusive visdomständerna och det är ca 25% av befolkningen som saknar en eller flera av sina visdomständer.

Störning i tandutvecklingen

Man kan få problem i utvecklingen av tänderna vid slag eller trauman mot tänderna när de utvecklas. Oftast ramlar barnet och slår sig i tänderna. Även näringsbrist kan leda till sämre utveckling och dåliga tänder när de permanenta tänderna kommer fram i munhålan Detta kan leda till missbildningar på tänderna som varierar från små färgförändringar till formförändingar eller även att vissa delar av tanden är så pass sköra att de går sönder vid belastning.

Tandväxling

Tändernas nummer och när kommer de fram?

Mellan 0-3 års ålder

När barn föds är deras tänder redan under utveckling i käkbenet. Normalt sett brukar småbarn ha fått alla sina mjölktänder vid 2,5-3 års ålder. Barn kan vara både tidiga och sena när det gäller att få tänder, vilket är helt normalt. När småbarn har fått alla sina mjölktänder har man 10st i överkäken och 10 st i underkäken. Totalt 20st. Det är viktigt att göra regelbundna besök efter tre års ålder hos tandläkaren för att kontrollera tandutvecklingen.

Tändernas utveckling mellan 6-18 års ålder

Efter att barnet har fått sina mjölktänder händer inget fram till 6 års ålder. Vid sex års ålder börjar man tappa tänderna och byta ut dem mot vuxentänder.

Mellan 7-8 års ålder erumperar fronttänderna i underkäken och överkäken.

Hörntänderna och de sista kindtänderna växer fram mellan 9-13 års ålder.

Visdomständerna är sist i tändernas utveckling och brukar ses i munnen efter 18 års ålder.
Om alla tänder kommer och man inte behövt dra bort några har man totalt 32 i vuxen ålder.

Bildinfo

Alla tänder har en benämning, te x 11 eller 21 benäms ett,ett eller två, ett.
Tandväxling sker ca vid följande ålder, se tabell. Man kan både vara sen och tidig i utvecklingen.

Kvadrant 1 och 2Kvadrant 3 och 4
1:or7 år1:or6 år
2:or8 år2:or7 år
3:or11,5 år3:or10,5 år
4:or10,5 år4:or10,5 år
5:or11,5 år5:or11,5 år
6:or6 år6:or6 år
7:or12 år7:or12 år