Tandvårdsförsäkringen

Tandvårdsbidrag:

Tandvårdsförsäkringen betalar ut tandvårdsbidraget betalas ut av försäkringskassan varje år för att man ska besöka en tandläkare regelbundet. Detta bidrag kommer 1 juli varje år och kan sparas två år totalt.

20-29 år: 600kr/ år

30-75: 300 kr/ år

75 år: 600 kr /år

Särskilt tandvårdsbidrag

Sjukdomar som ingår i det särskilda tandvårdsbidraget

Försäkringen/högkostnadsskyddet

Ändrade regler efter 1 september 2014

Särskilt tandvårdsbidrag:

Särskilt tandvårdsbidrag infördes den 1:a januari 2013 ändrades reglerna för patienter som har funktionsnedsättningar eller sjukdomar som ökar risken för nedsatt och försämrad tandhälsa. Man införde då ett särskilt tandvårdsbidrag på 600 kronor som dessa patienter kunde utnyttja i den typ av vård som kallas förebyggande tandvård. Detta bidrag kan endast användas halvårsvis och kan inte sparas. Det utgör inte heller en grund i högkostnadsskyddet.

Sjukdomar som ingår i det särskilda tandvårdsbidraget:

 • Sjögren syndrom
 • Svårinställd diabetes
 • Ulcerös Colit
 • Chrons sjukdom
 • Svårinställd diabetes
 • Immunosuprimerad patient
 • Organtransplanterade patienter
 • Muntorrhet på grund av läkemedelsbehandling
 • Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron, näsa, hals regionen
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL
 • Dialyspatienter
 • För att ha rätt till dettta särskilda tandvårdsbidrag krävs även ett läkarintyg.

Tandvårdsförsäkringen:

Tandvårdsförsäkringen bidrar till att  hjälpa patienten ekonomiskt vid stora behandlingar. När man ska genomgå en behandling hos tandläkaren får man ersättning av försäkringskassan efter att man har har kommit över 3000 kr. Man betalar 100% upp till 3000kr.

> 3000 kr: 50% ersätts av det som överstiger 3000 kr,

Exempel: Behandlingen kostar 3200, då får man betala 3100kr, Försäkringskassan ersätter alltså 50% av de 200kr som överstiger 3000kr.

Exempel: Behandlingen kostar 4000, då får man betala 3500kr, Försäkringskassan ersätter alltså 50% av de 1000kr som överstiger 3000kr.

> 15000kr: 85 % ersätts av det som överstiger 15000 kr,

Exempel : Behandlingen kostar 20000kr, då får man betala 9750kr totalt för behandlingen. Försäkringskassan ersätter alltså 50% av de 12000kr som överstiger 3000kr samt 85% av de 5000kr som överstiger 15000kr.

3000kr + 6000kr + 750kr = 9750kr

Man måste dock ha i åtanke att detta gäller referenspriset.

Ändrade regler i försäkringskassan efter 1 sept 2014. 

 • Implantat i regio 6 ersätts fullt ut om alla tänder efter tand nummer 5 saknas.
 • Om tand nummer 7 finns bakom tand nummer 6 ersätts Implantat delvis.
 • Konventionella kronor på tand nummer 7 ersätts nu fullt ut

Tandvårdsförsäkringen