Tandlexikon

Tandlexikon listar de ord som används inom tandvården. Vad pratar tandläkarenoch sköterskan om egentligen när du är på besök. Vi har listat några av de vanligaste orden här nedan.

 • Akut apikal parodontit: Akut infektion i tandpulpan. Pat upplever ofta kraftig smärta.
 • Ameloblaster: Celler som finns i käkbenet när tanden utvecklas och som bidrar till att bilda emljen som är det yttersta skiktet.
 • Rotapex: Rotspetsen
 • Apikalt: Området runt rotspetsen
 • Apikal abcess: Infektion i tandpulpan, bakterier i pulpan ger ifrån sig toxiner som leder till att benet runt tanden bryts ner. Patienten känner ofta av en smärta.
 • Apikal abcess med fistel: Infektion i tandpulpan, bakterier i pulpan ger ifrån sig toxiner som leder till att käkbenet runt tanden bryts ner. I detta stadie har även en kanal bildats som går rakt igenom käkbenet. Genom kanalen tömmer sig ”var” i munnen.
 • Bucka: Kind
 • Buckalt: Ytan på tanden som vätter mot kinden.
 • Coronalt: Området runt tandkronan.
 • Canalis: En kanal i exempelvis käkbenet där nerver och kärl löper igenom.
 • Cementoblaster: Celler som finns i käkbenet när tanden utvecklas och som bidrar till att bilda yttre skiktet på roten.
 • Dentes: Tänder
 • Dentin: Den inre tandsubstansen.
 • Dentinoblaster: Celler som finns i käkbenet när tanden utvecklas och som bidrar till att bilda dentinet som är det inre skiktet.
 • Distal: Den bakre delen av tandytan.
 • Emalj: Den yttre tandsubstansen.
 • Erumpera: Ny tand som växer fram i munnen.
 • Foramen: Hål (exempelviv ett hål i benet som leder in i en nervkanal).
 • Frakturera: Tand som går sönder.
 • Gingiva: Tandkött
 • Gingivit: Inflammation i tandköttet.
 • Glasjonomer: En sorts fyllningsmaterial som har mindre motståndskraft än plastfyllningmen tål fukt bättre än plastmaterialet  då det ibland kan var svårt att hålla torrt i vissa lägen när man ska laga en tand.
 • Idiopatisk: Okänd orsak eller ursprung av ett tillstånd/sjukdom.
 • Incisalt: Översta ytan på framtänderna i över och underkäken, det vill säga den ytan man biter av mat med.
 • Indikator röntgen: Vid rotbehandling måste man rensa ut nerv och kärl ur pulpan. Tandläkaren måste veta hur lång kanalen i roten är. Denna information får han/hon genom att föra ner en fil i kanalen och ta en röntgen bild.
 • Lamina Dura: Kompakta käkbenet som följer roten.
 • Lingua: Tunga
 • Lingualt/palatinalt: Den yta av tanden som vätter mot tungan eller gommen.
 • Karies: Bakterier som infekterar tanden och bryter ner den. Det är detta som i dagligt tal kallas för ”hål i tanden” eller ” tandtroll” för barn.
 • Komplicerad fraktur: Pulpan blottas efter ett trauma mot tanden, bakterier får fri passage att infektera tanden.
 • Okomplicerad fraktur: Den inre tandsubstansen(dentinet) blottas utan pulpablotta.
 • Komposit: Plastfyllning som används vid tandlagning.
 • Marginalt: Området där tandkronan övergår till roten.
 • Mesialt: Främre delen av tandytan.
 • Mukosit: Inflammation i tandköttet runt ett tandimplantat.
 • Ocklussalt: Benämning för de bakre tändernas tuggyta.
 • Osteit / Periapikal parodontit: Infektion i tandpulpan, bakterier i pulpan ger ifrån sig toxiner som leder till att käkbenet runt tanden har brutits ner. Patienten känner ofta ingen smärta i detta tillstånd.
 • Palatina: Gommen
 • Parodontit: Ett sjukdomstillstånd som i vardagligt tal kallas för tandlossning. Det som sker är att bakterier ansamlas runt tanden. Kroppen svarar genom att aktivera immunförsvaret och tandköttet inflammeras. Om detta får fortgå länge nog leder det till att benet runt tanden bryts ner.
 • Periimplantit: Tandimplantat kan också drabbas av tandlossning. Det som sker är att bakterier ansamlas runt implantatet vid dålig munhygien. Kroppen svarar genom att aktivera immunförsvaret och tandköttet inflammeras. Om detta får fortgå länge nog leder det till att benet runt implantatet bryts ner.
 • PCL (Pulpa Caries Leasa): Tandläkaren har ingen möjlighet att få bort all sjuk tandsubstans (karies ) utan att undvika pulpan. Detta leder till att tandläkaren inte kan undvika att borra in i pulpan.
 • Pulpa: Hålrum som löper från krona ner till rotspetsen och där nerver och kärl finns.
 • Pulpit: Irreversibel inflammation i tanden på grund av bakterieinfektion. Pulpan är ännu inte infekterad av bakterier. Pat upplever ofta kraftig smärta.
 • Trepanation: Infektion i pulpan som tvingar tandläkaren att borra upp tanden och in pulpan för att hitta rotkanaler och förbereda inför rotfyllning.