Frätskador på tänder

Allmänt om frätskador på tänder

Frätskador på tänder och risken för dem ökar när man äter och dricker sura produkter. Frätskador på tänderna är något som ökar i dagens samhälle på grund av ökad intag av sura produkter.  Det är ofta en långsam process som är väldigt svår att upptäcka för den enskilde individen då det kan vara svårt att märka av skillnaden i hur tänderna förändras i färg och form under åren.  De flesta frätskador finns oftast på insidan av tänderna i överkäken. En frätskada innebär att det sura ämnet löser upp emaljen som man man sedan lätt borstar bort.Varför får jag frätskador på tänderna?

Hur ska jag undvika frätskdor på tänderna

Hur upptäcker jag frätskador?

Vad ökar risken för frätskador på tänderna?

Behandling av frätskador på tänderna

Frätskador på tänder

Bilden ovan illustrer friska tänder med fin emalj.

Saliven är en av de bästa försvar kroppen har mot att frätskador uppstår. Ämnena i saliven har en välidgt bra förmåga att återställa balansen efter en måltid. Saliven fungerar som en buffert mot frätskador Alla människor har på grund av sitt genetiska arv olika sammansättning i saliven vilket leder till att man är bättre eller sämre på att buffra syror och undvika frätskador. En frätskada kan aldrig läka ut då tandsubstans inte kan återbildas. En frätskada leder till att tandsubstansen försvinner sakta men säkert om man inte gör något åt detta. Frätskadan kan däremot stanna av om man ändrar sina vanor.

Det är alltså inte bakterier som orsakar frätskadorna.

Varför får jag frätskador på tänder?

Man kan dela in orsaker till frätskador på tänderna som yttre och inre faktorer.

 • Yttre faktorer : mat, sura drycker, godis osv. Arbetsplatser där sura ämnen kommer in via luften som i exempelvis kemiska industrier kan orsaka frätskador på tänderna.
 • Inre faktorer: ätstörningar eller sjukdomar där man får sura uppstötningar och regelbundna kräkningar. Detta leder i slutan ändan till frätskador på tänderna.

Hur ska jag undvika frätskador på tänder?

Ofta är man inte medveten om att man har frätskador på tänderna då man inte känner av några symptom men här nedan finns några bra tips på hur man minskar risken för frätskador.

 • Undvika att småäta under dagen. Varje gång man äter något sänks pH nivån i munhålan och risken för frätskador ökar.
 • Vänta med att borsta minst en timme efter att ha intagit dryck eller mat. Skölj munnen efter att du har ätit för att undvika frätskador
 • Skölj  med fluor regelbunde som bilar ett skydd ovanpå tanden och minskar risk för frätskador.
 • Använd en mjuk tandborste och tandkräm med mindre slipmedel.
 • Blek inte frätskadade tänder. Detta förvärrar själva frätskadan

Vid intag av sur föda kan man för att undvika frätskador genom at kombinera detta med att äta livsmedel med exempelvis mycket kalcium som buffrar munhålan som exempelvis yoghurt och ost.

Hur upptäcker jag frätskador?

Finns det något bra sätt att upptäcka frätskador? Det är svårt att själv diagnostisera sig själv och oftast är det tandläkaren som upptäcker skadorna vid en vanlig undersökning. Misstänker man som patient att man har frätskador borde man kontakta tandvården. Frätskadan kan få tanden att kännas ojämn med tungan.

 • Frätskadan ändrar formen på tanden förändras. Emaljen blir tunnare, flisor går av på framtänderna. Frätskadan bildar små gropar kan bildas på tuggytan när det kommer till kindtänderna.
 • Färgen på tänderna förändras på grund av frätskadan. Tänderna blir mattare och gulare
 • Tanden blir känslig för ilningar, emaljen blir tunnare där frätskadan finns
 • Tandvärk, tanden klarar inte av stimulit pga frätskadan och blir överkänslig

Frätskadorna är ofta symptomfria i ett tidigt skede men när mer och mer emalj försvinner kommer man närmare den inre tandsubstansen. Det kan gå så långt att själva pulpan där nerver och kärl finns i tanden börjar lysa igenom då tandsubstansen blir tunnare. Den tandsubstans som har gått förlorad på grund av frätskadan kan inte behandlas på så sätt att man får tillbaka emaljen. En frätskadad blir även mer känslig för slitage.

Vad ökar risken för frätskador på tänder

Det finns en mängd olika produkter som bidrar till att frätskador uppstår. Det är viktigt att vara medveten och ha förståelse för att inte överkonsumera mat och dryck för att låta tänderna få ”vila” under dagen.

 • Intag av sura produkter såsom vin, godis, läsk och juicer. Överkonsumtion leder ofta till frätskador
 • Sura uppstötningar, magsyran orsakar frätskadan på emaljen
 • Sjukdomar som leder till att man kräks mycket, i detta fall orsakar magsyran frätskadan
 • Muntorrhet, saliven har en skyddande och buffrande effekt. Frätskador uppstår lättare när saliven inte buffrar.
 • Frätskadan kan bero på ätstörningar
 • Vissa arbetsplatser innehåller sura ämnen som ökar risken för frätskador

Behandling av frätskador på tänder

En frätskada på tanden kan i sig inte botas. Den tandsubstans man förlorat går inte att återskspa. Det är viktigt med prevention så att man inte förlorar tandubstans.

 • Patienten kan själv undvika sura produkter och minska risk för frätskador.
 • Behandling med tandlagning på mindre skador. Frätskadan kan behandlas som ett vanligt hål
 • Vid större och mer djupa frätskador kan man behandla med en tandkrona.
 • Undvik sura produkter för att inte förvärra frätskadan

Aktiva frätskador behandlas av tandläkare och förebyggande vård av frätskador sker oftast hos tandhygienist. Frätskador som inte behandlas gå djupare in i tanden och förvärras. I värsta fall kan detta leda till rotfyllning. Desto tidigare frätskador behandlas desto bättre.

Om frätskadorna beror på sjukdomar som kräver medicinsk hjälp kan tandläkaren skriva en remiss till läkare för hjälp. När frätskadan är ett symptom på en medicinsk orsak är det viktigt att få hjälp med själva grundorsaken innan behandlar frätskadan.

Vid vissa sjukdomar som leder till frätskador kan patienten få ersättning av landstinget i nivå med sjukvårdens. För mer information om frätskador kan du vända dig till din tandläkare.