Tänder

Tänder i munhålan är avsedda för bita av samt hjälpa till att tugga sönder födan men de fungerar även som stödjevävnad för kinder och läppar. Vid förlust av för många tänder kan ansiktet sjunka in och ansiktshöjden bli lägre vilket bidrar till att de flesta ser äldre ut än deras egentliga ålder. Tänder kallas på latin för Dentes och finns hos de flesta däggdjur. De flesta människor ser även sina tänder som en viktig del av sitt utseende.

Tandkronan

Tandroten

Tandpulpan

Hål i tanden/karies

Hur undviker jag hål i tänderna?

Fluor för tänderna

Tandkronan 

Tänder består av en krona som är den del som syns i munhålan, yttersta skiktet på en krona består av emalj. Emaljen bildas av ameloblaster (en sorts celler) under tandbildningen. Under emaljen finns ett tandskikt som kallas för Dentin, skiktet bildas av dentinoblaster(celler) under tandbildningen. Dentinet innehåller små kanaler som leder in i pulpan. Det är först när dentinet blottas på tanden som yttre stimuli via dentinkanalerna påverkar nerven så patienten får besvär i form av ilningar.

Tandroten

Tandroten är den del av tanden som går ner i själva käkbenet. Yttersta skiktet på roten består av tandsubstans som kallas för cement. Detta cement bildas av en typ av celler som kallas för cementoblaster under tandbildningen. Innanför cementet hittar man återigen dentinet.

Tandroten sitter inte fast i benet utan tänder i munhålan hänger uppe i speciella fibrer (sharpeyska fibrer) som går från cementet till benet. Man kan säga att normala tänder hänger i luften. Området där kronan går över till rot kallas för emaljcementgränsen och det är här emaljen slutar och cementet tar vid. Tänder i munhålan kan ha olika antal rötter. Man kan generellt säga att tänder i överkäken och underkäksfronten har 1 rot. Tänder längre bak i munnen har mellan 1 till 3 rötter. Visdomständer har en stor variation på rot anatomin så dessa kan ha från en upp till fyra rötter.

Tandpulpan

Tandpulpan är ett hålrum som finns inne i varje tand och löper från kronan ner till rotspetsen. Den innehåller kärl och nerver som tillför näring till tanden. Tänder kan ha mellan 1-4 rotkanaler beroende vilken tand det är. När man utför en rotfyllningvidgar man rotkanalerna och avlägsnar kärl och nerver. Man kan säga att insidan av tanden är död efter en rotfyllning.

Hål i tanden/karies

Tänder

Tänder kan drabbas av karies vilket är en infektionssjukdom som orsakas av naturligt förekommande bakterier i munhålan. Vid intag av föda och då speciellt sockerrik sådan bildar bakterierna på tänderna en syra som biprodukt. Detta leder till att tändernas emalj urkalkas på grund av dett låga pH:t som bildas och hål börjar uppstå. Det är vid detta tillstånd som tandläkaren måste utföra en tandlagning på tanden/tänderna. Om en tand/tänderna lämnas obehandlad kan hålet som drabbat tänderna bli så stor så att infektionen når pulpan där nerver och kärl finns som då kan leda till kraftig tandvärk och man måste utföra en rotfyllning.

Karies är en multifaktoriell sjukdom vilket betyder att det oftast är flera olika faktorer som spelar roll när man drabbas av hål i tänderna.
Vissa av de faktorer som man anser bidrar till att öka risken för hål i tänderna är bland annat:

 • Allmän hälsa
 • Mediciner
 • Dålig munhygien
 • Genetik
 • Kost
 • Socioekonomi

Hur undviker jag hål i mina tänder? 

Det finns mängder av människor som trots sina ansträngningar får hål i tänderna. Vi kommer därför att försöka förklara så tydligt som möjligt vad man själv kan göra för att minska risken för hål i tänderna.

 • Undvik sötsaker såsom godis och kakor.
 • Undvik söta/sura drycker. Det bästa är vatten för tänderna för att undvika hål.
 • Regelbundna måltider. Småät inte under hela dagen.

Varje gång man äter eller dricker får man ett syrafall i munhålan som gynnar bakterierna som orsakar karies och leder till hål i tänderna.

 • Anänd fluortandkräm. Borsta tänderna 2 gånger/ dag. Minst 2 minuter.
 • Använd tandtråd varje dag.

Fluortandkräm är det som är bevisat ha bäst effekt för att motverka hål i tänderna.

Fluor för tänderna

För att skydda sina tänder är tandborstning och fluortandkräm ett av de viktigaste sätten att upprätta hålla en god munhygien. Medan tandborstningen mekaniskt avlägsnar bakterierna bildar fluorjonerna föreningar som lägger sig som små bollar på tanden. Detta skyddar tanden genom att syran först avlägsnar fluor innan tanden tar skada. På så sätt får man en buffert. Men fluor måste tillföras regelbundet för att detta skydd ska hålla i sig. Man kan tillföra extra fluor genom olika munskölj, tuggummi, fluortabletter osv.

Läran om tänder kallas för Odontologi.