Vilken metod är bäst?

Tandblekningsmetod?

Vilken Tandblekningsmetod är bäst? Det finns det om metoder och de allra flesta frågar sig själva vilken metod som är bäst. De metoder som finns på marknaden idag är väldigt många och det går inte skriva ner alla här i denna text.

Tandlbekning är inte skadligt för tänderna om det utförs på rätt sätt. Alla som funderar på att bleka sina tänder måste vara medvetna om att själva blekmedlet tränger in i tanden och därmed kommer in i själva kroppen. Det är därför viktigt att veta vad tandblekningsmedlet innehåller och kunna göra ett aktivt val precis som man gör med många andra produkter.

Hur ska jag veta vilken tandblekning som är bäst?

Det finns väldigt många olika leverantörer av tandblekning i handeln. Både på nätet och i fysiska butiker.  Det som skiljer dessa produkter från de som exempelvis tandläkare använder är att dessa oftast har en ofullständig innehållsdeklaration, innehåller för lite vatten samt i vissa lägen även citronsyra. Det patienter måste bli medvetna om är att tänderna torkar ut under behandling med tandblekning. Därför måste det finnas en adekvat mängd vatten i själva blekmedlet. En annan aspekt med tandblekning är att tandläkare och tandhygienister som utför en tandblekning är legitimerad personal som tar ansvar för sina behandlingar. Leg personal kan hantera och hjälpa er om man råkar ut för någon slags komplikation. Samtidigt använder man de produkter som har dokumenterats under lång tid med olika studier.