Nytt klagomålssystem införs 1 januari 2018 inom vården

Nytt klagomålssystem införs 1 januari 2018 inom vården

Inspektionen för vård och omsorg tar hand om klagomål från allmänheten gällande skador och felhandlingar inom tandvård samt vård och omsorg.  IVO har i uppdrag att utreda dessa och utröna om misstag har skett under behandlingens gång. Det har varit deras skyldighet att ta upp alla anmälningar som kommer in och utreda dessa.

En lagändring  kommer börja gälla från 1 Januari 2018. Detta innebär att patienter och närstående enligt lag kommer vara tvungen att vända sig till vårdgivaren i första hand med klagomål. Syftet med detta anses vara att tydliggöra ansvarsfördelningen och minska IVO:s börda då de är överhopade av fall som skulle kunna lösas lokalt.

Om patienten och vårdgivaren inte kan enas om en lösning blir nästa steg att gå vidare till en patientnämnd. Nämnden kommer då medla mellan parterna och vara en oberoende part som granskar fallet.

IVO:s roll blir nu att utreda:  ” ärenden där patienten, i samband med hälso- och sjukvård/tandvård, har fått en sjukdom eller skada som är bestående och inte ringa, eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller till att patienten har avlidit.”

Detta är en stor förändring som enligt oss inte har förmedlats till allmänheten på  ett adekvat sätt vilket vi på Tandinfo tycker är mycket tråkigt.

Med vänlig hälsning, leg tandläkare Arash Simyar och Tandinfo

Share:

Kommentera