Visdomtand operation

Visdomtand operation

Visdomständer börjar erumpera vid (ny tand som växer fram i munhålan) ungefär efter 18 års ålder. De kan ha välidgt stor variation när det gäller form och utseende (anatomi).

Ingen plats för visdomtänderna i tandbågen

I många fall finns det inte plats för vidsomständer i tandbågen och detta leder till att dem inte kommer uppi munhålan ordentligt. De är delvis täckta av tandkött och ben. Visdomständer kan även växa fel och på sätt inte komma upp som de ska. Detta illustreras på röntgenbilden till höger. När detta sker skapas en miljö i munhålan som är svårt att hålla rent för patienten och underlättar då för bakterier att ansamlas vilket kan orsaka hål i visdomstanden eller en infektion i mjukvävnaden runtom.

Visdomständer

Bild på visdomstand med felställning längst ner till höger.

Orsaker till operation av visdomständer:

 • Hål i visdomstanden (karies).
 • Skada orsakat på närliggande tand, exempelvis resorption eller hål.
 • Pericoronit: Inflammation som orsakas av en infektion i mjukvävnad pga bakterier som ansamlas i fickor runt tanden.
 • Cystor.
 • Felställning av tanden som leder till komplikationer som nämns ovan.

Man måste operera ut en visdomstand när den inte kan dras ut på vanligt vis. Sådana tillfällen uppkommer när tanden ligger fel i förhållande till andra tänder eller om en del av tanden ligger under tandköttet.
Innan man utför operationen måste röntgenbilder tas av tanden för att kartlägga rötterna och hur nervkanalen i benet förhåller sig till dem.

Operationen av visdomständer:

 1. Tid ca 1-1,5h
 2.  Lokalbedövning med spruta injiceras. Så att ingen smärta upplevs under operationen.
 3. Man lägger ett snitt i tandköttet med skalpell.
 4.  Sedan fäller man upp mjukvävnaden (mucoperiostlambå). Benet blottas och man får bra insyn. Ibland måste man separera tandens krona från rötterna samt avlägsna ben (friläggning) runt den under spolning med koksalt för att tanden ska kunna tas ut skonsamt.
 5. När tanden har avlägsnats spolar man rent operationsområdet med fysiologisk koksaltlösning.
 6. Tandläkaren lägger några stygn (suturer) så man får en fin läkning av mjukvävnaden.

Man brukar vara öm och ha ont i 3-10 dagar efteråt.

Risker

 1. Blödningar
 2. nervskador
 3. skador på granntänder
 4. mjukvävnadsskador
 5. hårdvävnadsskador

Man måste vara medveten om att alla operationer innebär risker och att man måste överväga dessa mot fördelarna. Fördelarna måste alltid väga över riskerna innan en operation kan anses indicerad (motiverad).

Man kan även behöva operera i munhålan för att få ut rotrester, övertaliga tänder och avlägsna infektioner i käkbenet. Det finnns även andra tillfällen då operationer är ett måste.

Läs mer om implantatoperationer på via sidan Tandimplantat