Tandutdragning

Tandutdragning

Tandutdragning kan kännas väldigt jobbig för patienten då man är nervös. De allra flesta behandlingar är dock smärtfria och går väldigt smidigt. Denna behandling är en rutinåtgärd som utförs under  lokalbedövning som varar ca 2 h.

Behandlingen är i sig oftast en okomplicerad rutinåtgärd på en tandläkarpraktik. När en tandläkare blir tvungen att ta bort en tand beror det på att tanden ej går att rädda, dålig prognos för andra behandlingar eller en mycket tråkig faktor som att patientens ekonomi sätter stopp för annan behandling. Man brukar värdera tänder beroende på vart de sitter i munhålan. Vid en eventuell tandutdragning är det viktigt för patienten att man är medveten om vad som gäller.

Måste jag dra ut min tand?

Orsaker 

Ont i min visdomstand

Behandlingsgång

Komplikationer som kan uppstå

Hur mår jag efteråt?

Dra ut en tand ska utföras som en sista utväg

Många ställer sig frågan om tandläkaren verkligen har rätt och man verkligen behöver dra ut sin tand? Det är viktigt med en bra relation och förtroende till sin tandläkare. En tand ska endast tas bort om det inte finns några andra alternativa behandlingar som kommer fungera långsikitgt och det inte går att rädda tanden. och  En visdomstand leder ofta inte några större diskussioner med patienten om tanden måste avlägsnas då den ej påverkar estetiken. Dock vill vi poängtera att dra bort en tand helst ska utföras som sista utväg.

Tänderna sitter inte fast i benet utan tanden hänger uppe i speciella fibrer (sharpeyska fibre) som går från rotens yttersta skikt ”cementet” till benet. Man kan säga att tanden hänger i luften. Det kan vara olika svårt att ta bort en tand beroende på hur mycket tandsubstans som finns kvar, rotanatomin (dvs om tanden har böjda rötter) och ålder på patienten. En äldre patient har ett mycket kompaktare käkben än yngre vilket betyder att den är mindre eftergivlig och detta bidrar till att det är svårare att extrahera en tand på äldre.

Ont i min visdomstand

Visdomständer är speciella då de ibland måste dras ut pga att de orsakar infektioner och inflammationer runt tandköttet.. Tandutdragning är att föredra men ibland måste de opereras ut. Beroende på hur de sitter i munhålan kan tanden antingen opereras ut eller så kan tandläkaren utföra en tandutdragning.

Orsaker för att utföra en tandutdragning:

 • Stort hål i tanden kan leda till tandutdragning.
 • Grav tandlossning (parodontit) leder till tandutdragning i slutändan, benet runt tanden har brutits ner så mycket att tanden är lös.
 • Stor fraktur(tandsubstans som gått sönder) som leder till att tanden inte går att rädda.
 • Tandställning, Tandutdragning skapar plats för resterande tänder i munålan.
 • Infektion som inte läker ut. Tandutdragning är nödvändig för att få infektionen att läka ut
 • Övertalig tand. Tandutdragning utförs då man har en extra tand som inte ska finnas i munhålan.

Behandlingsgång vid tandutdragning:

Patienten är ofta nervös  och detta måste man som tandläkare respektera. Det är viktigt att patienten är lugn och andas normalt. Detta leder ofta till att bedövningen tar bättre och verkar snabbare. Vid full effekt av bedövning börjar tandläkaren proceduren. En behandling kan variera i tid men de flesta tar mellan 15-30 min. I vissa fall måste tänder opereras ut. Nedan listar vi behandlingsgången

 • Undersökning och röntgen hos tandläkaren.
 • Tandläkaren ställer diagnos.
 • Information till patienten om tandens tillstånd
 • Lokalbedövning med spruta injiceras så att ingen smärta upplevs under behandlingen.
 • Kontrollerar att patienten är helt bedövad innan man börjar att dra ut tanden
 • ”Luxerar och hävlar” Detta är en teknik som gör att tandens fibrer släpper från benet genom att man för ner Luxatorn mellan benet och tanden och vrider om. Det leder till att tanden blir lösare och lösare.
 • Använd en tång för att dra ut tanden
 • Kompress sätts in i munnen där tanden suttit, patienten biter ihop för att stoppa blödningen. Kompresserna får användas vid behov. Behandlingen är avklarad
 • Vid alla sorters behandlingar kan komplikationer uppstå och tandutdragning är inte ett undantag.

Komplikationer som kan  uppstå vid en tandutdragning:

Det är viktigt att veta att alla behandlingar inom vården kan leda till komplikationer. Dessa kan variera i hur allvarliga de är men som tur är det ovanligt med allvarliga komplikationer.

 • Rotfrakturer
 • Känselbortfall
 • Nervskador
 • Skador på granntänder
 • Mjukvävnadsskador
 • Hårdvävnadsskador
 • Infektioner

Vad gör man då om man drabbas av komplikation. Om en rot sitter kvar kan man behöva operera ut den. De flesta hårdvävnadsskador och mjukvävnadsskador läker av sig själv då de är väldigt små oftast. Vissa kan drabbas av känselbortfall efter en operation eller tandutdragning. Detta är dock temporärt och man brukar avvakta. Känseln kommer oftast tillbaka. Skador på granntänder  brukar oftast resultera i att fyllningar går sönder. Efter behandlingen kan man drabbas av en infektion. Då måste man kontakta sin tandläkare för hjälp.

I vissa fall kan tänder vara så pass skadade av kariesangrepp eller ha en väldigt komplicerad rotanatomi att man måste använda sig av kirurgi för att avlägsna dem.

Hur mår jag efter en tandutdragning?

Efter behandlingen får patienten bita ihop på en kompress för att stoppa blödningen. Det bildas då det ett blodkoagel som även hindrar matrester och andra främmande kroppar att komma in i hålet där roten satt fast. De allra flesta mår helt ok efter en tandutdragning. Bedövningen brukar släppa efter ca ett par timmar och man fungerar normalt. Vissa jobbar till och med efter avslutad behandling. Man ska dock undvika hård fysiskt arbete då ökad puls riskerar att såret efter tandutrdagningen börjar blöda igen. Får man värk efter några dagar som inte går över efter tandutragningen trots att man tar värktabletter bör man kontakta sin tandläkare för hjälp.

Tandutdragning