Tandställning

Tandställning bidrar till att hjälpa äldre och yngre människor att få rakare tänder och behandla bettfel. Information om tandställningar och behandlingsgång hittar du i denna text.

Det finns många patienter som har funderingar angående om hur behandlingen fungerar. Därför tänkte vi försöka förklara när behandlingen behövs och hur den utförs av tandläkare. Först och främst brukar de flesta behandlingar vara med fast tandställning eller som det brukar kallas i vardagen ”räls” som sitter fast på tänderna utföras av en tandläkare med specialistutbildning som kallas för Ortodontist.

Tandställning

Vi vill även poängtera att det inte finns någon åldersgräns för när man kan utföra en behandlingen även om de flesta patienter är runt tonåren.

När behövs tandställning?

 • När tänderna är sneda
 • När tänderna sitter för tätt ihop
 • När det finns stora luckor mellan tänderna
 • När stora överbett eller underbett finns
 • När bettfel som bidrar till att du inte kan bita ihop normalt finns
 • Det är inte lika vanligt men man kan flytta en tand för att få större tandlucka för att kunna behandla med implantat.

Vad behövs innan man påbörjar en tandställning?

 • Grundlig undersökning av en tandläkare för att fastställa att inga hål i tänderna finns eller andra infektioner runt rotspetsar eller andra delar av käkbenet.
 • Funktionsanalys av käksystemet
 • Viktigt med analys av tändernas förhållande till själva käkarna. Vid vissa bettfel kan det vara käkarna som måste förflyttas kirurgiskt för att åstadkomma en bra bettfunktion.
 • I vissa fall som exempelvis när det för lite plats i käken måste tandläkaren dra ut tänder genom tandutrdagning för att få plats med resterande tänder i bågen.

Det är som sagt viktigt med en noggran utredning innan man påbörjar en stor behandling precis som andra områden inom tandvården.

Hur sitter tandställningen fast på tänderna och hur fungerar det?

Själva anordningen sitter fast genom att man klistrar fast små fästen på tänderna som ofta kallas brackets. Sedan för man en metalltråd genom dessa och detta skapar då förutsättningar för att förflytta tänder inom käkbågarna med hjälp av tandställning.

Får jag ont av en tandställning?

Detta är en fråga som ofta brukar komma upp vid behandlingen och man kan generellt säga att alla människor är individer och reagerar olika på smärta och stimuli. Däremot kan man säga att de flesta känner en ömhet i tänderna de första veckorna när man får anordningen och tandläkaren vill åstadkomma en tandförflyttning. Många patienter har även problem med skavsår på tunga och kinder innan man har vant sig vid tandställningen.

Munhygien vid behandling med tandställning:

Det blir givetvis svårare att borsta tänder och bibehålla en god munhygien vilket sätter stor ansvar på patienten. Risken för att få hål i tänderna ökar. Det är också därför man inte få ha några obehandlade hål eller infektioner i tänderna innan man sätter in en tandställning.

Håller sig tänderna raka efter behandlingen?

Det finns alltid en risk för att tänderna återgår till viss del till den ursprungsposition de har haft men med en noggran planering och duktig tandläkare minskar man den risken. Vi på Tandinfo måste även informera om att kroppen förändras ständigt och åldern påverkar även tändernas position i käkarna.

Skador och komplikationer på tänderna vid behandling med tandställning?

 • Fästen och metalltråden kan gå sönder vilket i sig inte brukar påverka behandlingen nämnvärt då de byts ut när detta sker.
 • Hål i tänderna kan uppstå vid dålig munhygien när man har behandlas pga svårigheter med att rengöra runt tänderna.
 • Inflammation i tandköttet kan uppstå men tandlossning är ovanligt vid
 • Det är sällsynt men i vissa fall kan rötterna bli kortare efter avslutat behandling. Orsaken är okänd för tillfället.

Bilder: före och efter tandställning

Tandställning klar.Klar ändställning behandling.