Tandröntgen

Tandröntgen är en nödvändighet inom tandvården. Tekniken har gått väldigt snabbt framåt och idag är strålningen oerhört liten.

Egenskaper

Så skapas en röntgenbild

Vanligaste tandröntgenundersökningarna

Röntgen strålar/X-ray upptäcktes av Wilhelm Conrad Röntgen i slutat på 1800 talet. De allra första röntgenbilderna togs ca 1895 där stråldoserna var väldigt höga samtidigt som det tog ca 30 min att få en bild med god kvalité. Detta bidrog till att de första strålskadorna uppstod i slutet på 1800 talet och diagnostiserades. Sedan dess har tekniken utvecklats och stråldoserna blivit avsevärt mindre samtidigt som kvaliten har ökat och även övergått i digital form.

Röntgen strålar är elektromagnetisk strålning och har samma egenskaper som ljus och radiovågor. De fortplantas med ljusets hastighet.

Egenskaper: 

 • Osynlig
 • Orsakar jonisation
 • Tränger igenom materia
 • Påverkas inte av elektriska fält
 • Fortplantas i en rät linje

Storlek: från största till minsta våglängd.

 • Radio/tv vågor
 • Radar
 • Infrarött
 • Synligt ljus
 • Ultraviolett
 • Röntgenstrålning
 • Gammastrålning

Så skapas en röntgenbild

När röntgenstrålar skickas iväg och passerar ett objekt försvagas (attenueras) dem. Vilket gör att olika olika mängd röntgenstrålar träffar sensorn som avbildar föremålet. Dett skapar en gråskala som bidrar till att man diagnostisera och tolka en bild. Eftersom olika delar av tanden har olika täthet får man en den avbildad på ett adekvat sätt.

Hur mycket som attenueras beror på:

 • Strålningens energi
 • Hur tät objektet är
 • Tjocklek på objektet

När objektet avbildats på sensorn framträder bilden i en gråskala, där objektet är som tätast framträder bilden som ljusare och vice versa.

Vanligaste tandröntgen undersökningarna

Bitewing:

Dessa bilder tas vid basundersökningar vanligt vis när man kommer på regelbundna kontroller.

Vanlig tandröntgen.

 • Vid undersökning tar man vanligtvis 2-4 tandröntgen bilder.
 • Bra för att diagnostisera Karies (hål) och Parodontit (tandlossning).

Apikalbilder:

Roten på röntgen.

Dessa bilder tas främst när patienter kommer akut eller vid utredningar inför stora tandbehandlingar

 • Tandläkaren tar dessa tandröntgen när man misstänker infektioner eller andra sjukdomstillstånd i käkbenet och runt rötterna.
 • För att fastställa anatomin på rötterna inför tandutdragning(extraktion)

Panorama röntgen:

Ansiktsröntgen.

Denna såkallade tandröntgen visar er översikt av själva käkbenet. Denna typ av röntgen är ett väldigt bra hjälpmedel vid olika behandlingar som listas nedan.

Används vid:

 • Utredning inför implantat behandling
 • Tandutveckling
 • Trauma
 • Utvecklingsanomalier
 • Misstänt stor förändring i benet, exempelvis cysta
 • Översikt av käken.
 • Undersökning av tänder som ej erumperat korrekt, ex retinerade visdomständer
 • Undersökning av anlag, dvs vuxna tänder som fortfarande sitter i käkbenet under mjölktänderna.

Man ska givetvis ha väldigt stor respekt för röntgen men finns det goda skäl till att ta röntgenbilder är det motiverat att göra detta men ändå försöka ta så få bilder det är möjligt för att åstadkomma en bra diagnos samt en god grund att stå på som behandlare.