Tandlagning

Tandlagning är något patienter associerar med tandläkare. Det är denna behandling som majoriteten av patienterna kommer till kliniken för att genomgå. Man behöver inte nödvändigtvis ha symptom från tänderna även om de är kariesskadade (har hål) och behöver utföra en denna behandling.

Olika metoder för att laga en tand

Orsaker för att utföra en lagning?

Behöver jag en fyllning?

Behandlingsgång

Hur mår man efter behandlingen

Komplikationer vid en fyllning

Laga en tand/Göra en tandlagning/fyllning

Denna behandling måste utföras när man drabbats av ett hål i tanden eller om den tidigare gamla lagningen har gått sönder/fått hål under själva fyllningen.  Vid akuta besök eller vid osäker prognos för själva tanden kan man få en provisorisk tandlagning eller tandkrona för att utvärdera tanden på sikt eller vid behandling med rotfyllning. Den tilllfälliga tandlagningen/fyllningen håller inte lika länge och måste därför bytas ut inom en viss tid.

Nuförtiden är amalgam olagligt att använda i fyllningar i Sverige. Det fyllningsmaterial som används överlägset mest är komposit som är en sorts plastmaterial. Det finns även glasjonomercement som dock är mindre hållbart.  Det finns även en metod där man kan göra tandlagningar med porslin.

Hur undviker jag tandlagningar?

Det viktigt att regelbundet gå på undersökning för att undvika tandlagningar. Storleken på kariesangreppet kan variera och kan ibland det leda till att tanden inte går att rädda. Desto större fyllningen/tandlagningen blir desto större risk för komplikationer blir det. Man kan ibland känna av ett hål i tanden i form av ilningar, värk eller en öm tand.

Olika metoder för att laga en tand

Den metod som används varier beroende på skadans omfattning, storlek och djup. Tandläkaren är skyldig enligt lag att erbjuda den bästa behandlingen men även alternativa sådana om patienten inte vill utföra den föreslagna behandlingen av någon anledning.

Det finns tre olika typer av tandlagningar:

De material man kan använda sig av skiljer sig åt men de vanligaste är någon sorts plastfyllning eller glasjonomer för en vanlig tandlagning/fyllning. Porslin börjar också bli vanligare. Kostnaden brukar ofta spegla sig i vilket material man använder, hur komplicerad behandlingen är och vad man vill åstadkomma rent estetiskt.  Är man allergisk eller överkänslig mot något material måste man berätta detta för tandläkaren innan behandlingen påbörjas. Tandkronor utför man när storleken på skadan är så pass stor att fyllningen inte kommer hålla långsiktigt.

Orsaker för att utföra en tandlagning:

Tänderna drabbas av hål på grund av kariesbakterier som trivs när pH värdet sjunker i munhålan. I vanligt tal kan brukar man benämna hål som inte behöver lagas för små hål. Dessa kan dock växa till sig om man fortsätter att missköta munhygienen och därför är det viktigt att rengöra dessa tänder meed små hål noggrant. Ett hål som inte åtgärdas blir större och större och påverkar till slut nerven i tanden och orsakar en inflammation. Tänder som går sönder har ofta vassa kanter och skrovliga ytor där kariesbakterier lättare fäster och ökar risken för att få hål. Det blir svårare att hålla rent den ytan. Man borde därför åtgärda dessa så fort som möjligt. Vanliga tandlagningar/fyllningar kan också drabbas hål och kan därför behöva bytas ut.

Vad beror en hål i tanden på?

Karies är en multifaktoriell sjukdom vilket innebär att det oftast är flera faktorer som avgör om man får hål i tänderna eller inte och behöver utföra en tandlagning.

 • Miljö: Det kan exempelvis bero på miljön i munnen( sur miljö) som främjar kariesbakterier och tandlagning är nödvändigt
 • Dålig munhygien: Bakteriebeläggningar på tänderna pga dålig tandborstning/användande av tandtråd leder till att man behöver utföra en tandlagning
 • Kost: Sockerrik kost bidrar till en sur miljö i munhålan vilket främjar kariesbakterier bidrar till att man behöver behandla med en tandlagning
 • Allmän hälsa: Dåligt hälsotillstånd kan öka risken för hål i tänderna. Ofta i kombination med kombination av flera mediciner bidrar till hål i tänderna och behandling med tandlagning
 • Mediciner: Vissa mediciner påverkar salivsekretion och patienterna blir muntorra. Hålet i tanden måste behandlas med tandlagning
 • Genetik: Vissa har lättare att få hål än andra pga vilken sammansättning man har av proteiner och antikroppar i saliven och behöver därför utföra en tandlagning om de inte är nogranna med munhygienen.
 • Tandlagning/plomb som gått sönder: Tandläkaren använder borren för att ta bort vassa kanter, skapa utrymme och god hållbarhet för en ny fyllning. Hålet som bildas fylls igen med komposit(plastfyllning).

Ovanstående orsaker bidrar till att kariesbakterierna får fäste.Tandläkaren borrar bort den skadade delen av tanden för att utföra en bra tandlagning. Bara frisk tandsubstans får kvarstå. Hålet som bildats fylls igen med ett slags plastmaterial (komposit) som blir är tandlagningen.

Behöver jag en fyllning/tandlagning?

Det är många som frågar sig om man verkligen behöver göra en tandlagning/fyllning? Jag har ju inga besvär tänker man. Det är viktigt att veta att hål i tanden inte behöver uppvisa några symptom. Känner man sig tveksam kan man alltid söka en second opinion.

Behandlingsgång vid tandlagning/fyllning:

Man kan säga att man amputerar en bit av tanden varje gång tandläkaren behandlar med en tandlagning.

Det finns metoder för att få en tandlagning med porslin men denna behandling kräver mer avancerad utrustning om allt ska göras under samma pass på kliniken. Det finns maskiner där man kan fota tanden och tillverka en porslinslagning i cad/cam miljö för att sedan fräsa ut den och klistra fast den på tanden.

Det börjar med att tandläkaren undersöker tanden eller tänderna. Skadan på tänderna diagnostiseras och lämplig behandling presenteras för patienten.  Om en vanlig fyllning är lämplig bedövar tandläkaren tanden. Det tar några minuter för bedövningen att verka. Sedan borrar tandläkaren bort det skadade området. Det finns även metoder där man kan använda laser eller andra kemiskma medel. Tandsubstansen blir i pricnip amputerad där skadan finns. Sedan fyller man upp med komposit som fäster till tanden(plastmaterial) och formar området så att det ser ut som en tand.

Tandlagning steg för steg

 •  Tandlagningar kräver ofta ett metallband runt tanden för kunna bygga upp tandväggen.
 •  Etsa (Applicering av 38 % fosforsyra på tanden i 20 sek).
 •  Spola bort fosforsyran med vatten
 • Applicera Primer och Bonding (ett slags klister för fyllningen).

De tre första stegen bidrar till att fyllningen kan binda kemiskt till tanden.

 • Komposit (plastmaterialet) appliceras på tanden när tandlagningen är i sitt slutskede.
 • Ljushärda med Led-ljus (tandlagningen/fyllningen stelnar och blir hård med hjälp av ljus).
 • Formgivning och puts för att få tandlagningen/fyllningen att passa in i bettet.

Tandlagningen är sedan utförd och klar. En tandlagning kan ta allt från 10-60 min beroende på hur stor och komplicerad den är.

Tillfällig eller temporär tandlagning

Det händer att tandläkaren måste behandla med en tillfällig tandlagning då hela behandlingen inte hinner bli färdig eller om man är under behandling med rotfyllning.  Dock är detta vanligast vid akuta besök där man endast försöker minska patientens besvär och skydda tanden till en permanent tandlagning kan utföras. Patienten måste dock vara medveten om att en tillfällig tandlagning inte har lika lång hållbarhet och måste bytas ut efter ett tag. När den tillfälliga tandlagningen har fyllt igen området putsar tandläkaren denna så den passar in i bettet. Sedan bokas man om för ny behandling.

Hur mår man efter en tandlagning?

Det finns människor som är oroliga över hur de kommer må efter behandlingen. Generellt kan man säga att de allra flesta mår väldigt bra efter en tandlagning. Innan man börjar borra för fyllningen får man en bedövning som håller i sig ett par timmar. Bedövningen släpper av sig själv. Det är bra om man är försiktig efter tandlagningen med att tugga på tanden innan bedövningen går över.

Vissa kan ibland känna att tanden är öm eller att det ilar när man dricker eller äter  något varmt/kallt sött eller surt. Detta är övergående. Försvinner inte besvären eller förvärras efter några månader borde man kontakta sin tandläkare.

Komplikationer vid tandlagning/fyllning

 • Ilningar: En fyllning och tanden har inte samma rörelser när de utsätts för olika stimuli som varmt och kallt. Detta kan irritera tanden och yttra sig som ilningar. Stora tandlagningar ökar risken för ilningar. Detta tillstånd är ofta övergående.
 • Fraktur: Fyllningen går sönder på grund av tekniska problem
 • Sekundär karies: Det blir ett hål under själva tandlagningen/fyllningen pga dålig munhygien eller att fyllningen släpper från tanden eller går sönder.
 • Tappad tandlagning/fyllning:  Tandlagningen lossnar pga dålig retention.
 • Tandvärk: Djupa tandlagningar/fyllningar kan leda till att tanden inte klarar av påfrestningen den utsätts för och dör( tanden går i nekros ). Tanden måste då rotfyllas.