Tandkrona

Tandkronor har en sak gemensamt när man utför denna behandling och det är att tanden är skadad pga hål i tanden(karies) eller att den har gått sönder(fraktur). Tandläkaren måste slipa (preparera) tänderna med borr för att tandkronan ska få plats senare. Preparationen leder till att tandteknikern får tillräcklig med plats för att skapa en tandkrona med tillräckligt mycket material som cementeras (klistras) fast på de slipade tänderna.

Tänderna är viktiga för människors vardag i form av social interaktion såsom att kyssas och le samt tugga och sönderdela mat.  Många inser snabbt efter förlust av sina tänder vilken livskvalité det innebär med ett bett som fungerar. En tandkrona ska se så naturlig ut som möjligt för att återställa ett fint leende men tandkronan måste även fungera rent praktist.

Vad är en krona?

Orsaker för att behandla med en krona

Fördelar

Nackdelar

Behandlingsgång för en krona

Komplikationer med kronor

Material som används för att framställa kronor

Skalfasader

Hålla rent runt kronan och skalfasaden

Tandkrona

En tandkrona är en konstgjord porslinstand som placeras på den skadade tanden som en hätta. Den skadade tanden slipas (prepareras) i förväg för att tandkronan ska passa.

Orsaker för att behandla med en tandkrona:

Den främsta orsaken till att tandläkaren vill använda sig av en tandkrona är att tanden har förlorat väldigt mycket tandsubstans till följd av:

 • Karies: Hål i tanden. Stora hål måste behandlas med en tandkrona för bästa resultat
 • Fraktur: En stor bit av tandsubstansen har gått sönder vilket försämmrar prognosen för en vanlig fyllning. Tandkronan har god långtidsprognos
 • Fyllningsfraktur: Stor Fyllning/plomb som gått sönder eller ramlat bort. Tandkronan håller längre och blir snyggare en ny stor lagning
 • Emalj eller dentinskada: Vissa har tänder som går sönder spontant pga av en skada som uppstår vid tandbildningen. Tandkronan skyddar den inre tandsubstansen
 • Dessa patienter har oftast stora problem med ilningar och man måste då behandla med kronor för att minska symptomen.

Patienter med stora amalgam fyllningar har större risk för att drabbas av frakturer.

Ersätta sina förlorade tänder med en tandkrona

Man kan förlora sina tänder pga olika orsaker.  Visa förlorar sina tänder på grund av trauma så att de går av eller slås ut.  Det finns människor som utsätter sina tänder för sådan belastning att de slits ner och behöver ersättas. Sedan finns det tänder som skadas så allvarligt av hål i tänderna eller tandlossning att måste dras ut och ersättas.

Fördelar med en tandkrona:

 • Tandkronan har bättre långtidsprognos än stora fyllningar.
 • Den ser finare och mer estetisk ut än lagningar.
 • Materialet krymper inte med tiden som plastfyllningar gör. Mindre risk för karies under materialet.
 • Tandkronan kan vara lättare att hålla rent jämfört med en stor tandlagning

Nackdelar med en tandkrona:

 • Man måste slipa bort tandsubtans för att få plats med tandkronan.
 • Behandslingstiden är längre för en tandkrona än en tandlagning

Behandlingsgång för en tandkrona: Utfört av tandläkare

Innan behandling med tandkronan påbörjas måste en grundlig undersökning utföras av tänderna med röntgen och kontroll. Det är viktigt att se till att tändern i närhet till kronan är friska.

 • Fullständig undersökning av bettet. Viktigt innan behandling med tandkrona
 • Kompletterande röntgenundersökning av av käkbenet och tänderna i angränsning till tanden som ska behandlas.
 • Slipa (preparera) på tanden/tänderna (chamfer preparation). Tandkronan måste ha en viss tjocklek på materialet för att hålla
 • Avtryck av den slipade tanden med Sillikon material. Detta gör att teknikern kan framställa tandkronan.
 • Temporär tandkrona i plast tillverkas på klinik för att skydda tandsubstansen, bibehålla tuggförmåga och estetikens skull.
 • Avtryck skickas till tekniker som framställer tandkronan.
 • Tandkronan cementeras (klistras) fast på den slipade(preparerade) tanden.

 

Nedanstående bild visar en tand på gipsmodell som behandlats med en tandkrona.

Porslinskrona.

Komplikationer med tandkronor:

Alla behandlingar kan drabbas av komplikationer. Även med tandkronor. De flesta komplikationer kan dock lösas utan större besvär.

 • Tandkronan kan gå sönder.
 • Kvarande tand efter att man slipat kan gå sönder
 • Ilningar kan uppstå, ofta på grund av blottad tandhals
 • Tandvärk: Tanden utsätts för ett trauma när man borrar i den och kan dö vilket leder till värk. Man måste då rotfylla tanden. Patienten kan också känna av tandvärk om bron är för hög och tanden blir känslig men det räcker med att putsa ner den höga kontakten.
 • Tandkronan passar inte när man ska sätta fast den. Då måste man ta nytt avtryck.
 • Tandkronan kan lossna efter några år.

Material som används för att framställa tandkronor:

 • Mk-krona: Metallkeramik, den består av en metallkärna som täcks med ytporslin. Tandkronans Kärna kan bestå av olika metaller som t ex guld, titan eller koboltkrom legering.
 • Zirkoniumkrona: Kärna av keram som bearbetats under värme och tryck för att bli starkare, Tandkronans kärna blir opak vilket leder till att den måste täckas med fint ytporslin.
 • Fältspatsporslin: Konventionell skiktad porslinskrona
 • Empress porslin, väldigt fin och estetisk tandkrona.
 • Emax porslin, en vidareutvecklign av porslinet med fin estetik av tandkronan
 • Guld: Att använda guld är ovanligt numera på grund av det höga priset men används i vissa särskilda fall för tandkronor.

Tandkrona

Guldtand.

Tandkronan får inte vara för hög eller för låg

I slutändan är det också viktigt att tandkronan varken är för hög så att man kan stänga munnen och bettet stämmer ordentligt samt att den inte är för låg. Om tandkronan är för låg så har man ingen kontakt med överkäken och man minskar bettets kraft som ska fördelas jämnt över samtliga tänder. Fortsätter man få tandkronor som är kortare runt fler tänder finns risken att bettet sjunker i höjd vilket kan skapa problem med huvudvärk och problem med käkmuskulatur och leder.

Vissa tänder som är skadade så att tandsubstansen inte är tillräckligt för att ersätta med endast tandkrona måste behandlas med en rotfyllning. Sedan kan man tillverka en pelare/stift som går in i rotkanalen och som kommer ut och bildar en artificiell vävnad där själva kronan kan fästa.

Tandkronans pris

En tandkrona är självklart dyrare än en vanlig fyllning. Andledningen till att tandkronan kostar mer är att behandlingen tar längre tid, tandkronan kräver erfarenhet och precision av tandläkaren, tandkronan måste tillverkas av tandteknikern samtidigt som alla tandkronor har en individuell utformning som endast passar den enskilda tanden. Man kan därför inte massproducera tandkronor på rullande band. Tandkronans pris variererar beroende på hur komplicerad den är, material man använder och var tanden är placerad. Det finns däremot skäl till att satsa på en tandkrona då den håller längre och är finare. En tandkrona kräver att patienten och tandläkaren har en god dialog.

Skalfasader

Det finns oftast ingen skada på tanden, patienten önskar sig helt enkelt bara ha finare tänder. Detta betyder att tandläkaren måste slipa på frisk tandsubstans. Behandlaren behöver dock inte slipa bort lika mycket. Skalfasader kan i vissa fall vara så tunna som 0,2mm och måste hanteras mycket försiktigt. Det finns ingen mekanisk retention utan dessa cementeras( klistras ) fast med cement som binder kemiskt till tanden och porslinet.

Orsaker:

 • Patienter som vill ha finare tänder.
 • Trauma i form av slag på tänderna som leder till att de är mörkare.
 • Fraktur av framtanden.

Behandlingsgång: utfört av tandläkare

 • Fullständig undersökning av bettet.
 • Kompletterande undersökning av området och tanden som ska behandlas.
 • Wax-up: Innan man slipar (preparerar) på tänderna tar man avtyrck av patientes tänder och ber en tandtekniker vaxa upp hur det färdiga resultatet kan se ut på en gipsmodell av patientes nuvarande tänder.
 • Slipa (preparera) tanden/tänderna.
 • Avtryck av den slipade tanden med sillikon material.
 • Temporära fasader i plast tillverkas på klinik för att skydda tandsubstansen, bigehålla tuggförmåga och estetikens skull
 • Avtryck skickas till tekniker som framställer fasaden/fasaderna
 • Skalfasaden/fasaderna cementeras (klistras) fast på den slipade tanden.

Det är väldigt viktigt att patienten och tandläkaren är överens om hur det ska se ut innan man påbörjar behandlingen då det är en irreversibel handling att slipa bort tandsubstans.

Det är viktigt att hålla rent runt sina tandkronor och fasader

När tandkronan eller fasaden väl sitter på plats är det viktigt att man rengör runt tanden minst lika noggrant som vanliga tänder. Det är viktigt att förstå att risken för att få hål under tandkronan finns och ökar vid dålig munhygien.  Det är lättare för bakteriebeläggningar att få fästa i övergången mellan tandkronan och tandsubstansen. För att hålla rent runt en tandkrona borde man använda sig av tandborste med tandkräm och även komplettera med tandtråd minst 1 gång per dag. Vissa kan även behöva använda sig av mellanrumsborstar. Det är svårt att laga hål under en tandkrona. De flesta tandkronor måste tas bort och ersättas om det blir hål under tandkronan.