Tandbro

Tandbroar används som behandling när en patient förlorar en tand. En tandbro är konstgjorda tänder som sitter ihop i ett stycke och ersätter en eller flera tänder. För själva tandbron gör tandläkaren en preparation (slipning) på de tänderna som angränsar till luckan. Tandbron stödjer sig då på dessa tänder, kallade stödtänder. Mellan stödtänderna hänger den nya tanden (ponticen) som ska ersätta den förlorade och täppa till luckan. Man väljer ofta denna terapi när granntänderna till luckan redan har stora lagningar eller hål då man helst inte vill slipa på friska tänder. Har patienten helt friska tänder i anslutning till tandluckan rekomenderar man ofta patienten tandimplantat.

Orsaker för att behandla med en bro

Fördelar med behandlingen

Nackdelar med behandlingen

Behandlingsgång

Komplikationer vid behandling med en bro

Material som används för att framställa broar

Löständer

Orsaker för att behandla med tandbro:

 • Förlust av tänder: När man förlorat tänder till följd av olika orsaker kan man ersätta dem. Ett behandlingsalternativ är en tandbro.
 • Stora kariesangrepp som bidrar till att tanden inte går att rädda. Tanden måste dras ut och kan då ersättas med en tandbro
 • Stora frakturer( tanden går sönder) under benkanten. Tanden dras ut och en tandbro kan vara ett bra alternativ
 • Tandlossning(Parodontit): ibland måste man dra bort tänder som förlorat för mycket ben på grund av tandlossning.  Om tänderna i anslutning till luckan har god prognos kan en tandbro vara ett bra alternativ
 • Stabilisering av flera tänder: Vid tandlossning (parodontit) förlorar tänderna en del av fästet då benet runt tanden bryts ner och de blir mer rörliga. Man tar då hjälp av en bro för att stabilisera tänderna.
 • Infektioner som inte läker ut efter rotfyllning. Detta leder till att man måste dra bort tanden.

Tandbroar utförs oftast när granntänderna till luckan har stora lagningar.

Nedan illustreras en tandbro i porslin på gipsmodell.

Tandbro

Fördelar med en tandbro: 

 • Tandbroar har bra långtidsprognos.
 • De ser fina och estetiska. Man strävar efter en bro som ser ut som naturliga tänder.
 • Behandlingstiden är kortare än för behandling med tandimplantat.

Nackdelar med en tandbro:

 • Man måste slipa bort tandsubstans för att få plats med bron.
 • Svårare att hålla rent än naturliga tänder.
 • Felbelastad bro kan leda till patienten får problem med käkmuskulaturen o form av ömhet och värk.
 • Tanden under tandbron kan gå av om roten eller tandsubstansen är för smal.

Behandlingsgång vid tandbro: Utfört av tandläkare

En behandling med tandbro kräven en noggran undersökning och utredning.

 • Fullständig undersökning av bettet kliniskt samt med röntgen.
 • Kompletterande röntgenundersökning av käkbenet och närliggande tänder i området där tänderna ska ersättas.
 • Preparation (slipning) av tänderna. Plats måste finnnas för materialet i tandbron
 • Avtryck av slipade tänder med silikon material. Avtrycket skickas till tandtekniker som tillverkar tandbron
 • Temporär tandbro i plast tillverkas på klinik för att skydda tandsubstansen, bibehålla tuggförmåga och estetikens skull.
 • Avtryck skickas till tekniker som framställer tandbron. Tandbroar är indviduellt skapade för patientens tänder. De passar ingen annan.
 • Tandbron cementeras (klistras fast) på de slipade (preparerade) stödtänderna. En bra tandbro går på plats utan större problem.
 • Kontroll av höjden på tandbron. Bettet måste stämma.

Komplikationer vid behandling med tandbro:

Behandling med tandbro kan som med alla andra behandlingar drabbas av komplikationer

 • Tandbron kan gå sönder
 • Ilningar kan uppstå, ilande tandhals som blir blottad. Tandbron täcker normalt sett tandkronan.
 • Tandvärk: Tänderna utsätts för ett trauma när man slipar på dem för att få plats med bron och kan dö vilket leder till värk. Man måste då rotfylla tanden. Tandvärken kan även bero på att tandbron är för hög så tanden blir känslig och då får man putsa ner kontakten.
 • Tandbron passar inte när man ska sätta fast den. Då måste man ta nytt avtryck.
 • Tanden under tandbron kan gå sönder pga kraften den utsätts för.
 • Tandbron kan lossna efter några år.

Material som används för att framställa tandbroar:

 • Mk-tandbro: Metallkeramik, den består av en metallkärna som täcks med ytporslin . Kärnan kan bestå av olika metaller som t ex guld, titan eller koboltkrom legering.
 • Emax tandbro: En vidare utveckling med väldigt bra estetik. Används främst när man behandlar med små tre leds broar i frontpartiet
 • Zirkonium: Tandbron har en kärna av keram som bearbetats under värme och tryck för att bli starkare, kärnan blir opak vilket leder till att den måste täckas med fint ytporslin.
 • Tandbro i guld: Mycket ovanligt men det finns. Används främst som metallkärna med porslin över.

De material som används til en tandbro är bra vid olika tillfällen. Tandbroar i porslin är finare men de är inte alltid att dem håller. Tandläkaren måste tänka på vilken sorts patient det är och vart i munhålan tandbron ska placeras. Tandbron riskerar annars att gå sönder.

Löständer

Proteser brukar benämnas som löständer. De kan vara proteser som ersätter samtliga eller enstaka tänder.

Ersätta förlorade tänder

Patienterna förlorar sina tänder på grund av olika andledningar och vill oftast ersätta dem för att uppnå en bättre livskvalite eller av estetiska då tänderna sitter framtill.

Det finns vissa patienter som av olika skäl inte vill ha en behandling med tandbro eller implantat. Det finns då möjlighet att få hjälp där en tandprotes som till vardags kallas löständer ersätter de förlorade tänderna.

Det finns tre olika typer av löständer. De finns de som är partiella löständer eller proteser där man endast saknar några få tänder, de som är helproteser där man löständerna ersätter samtliga tänder och immediatproteser där man drar bort samtliga tänder och ersätter med protes samma tillfälle. Dessa proteser kan även tillverkas som tillfälliga då man använder protesen under en behandling med till exempel tandimplantat.

Protes i munnen.

Bilden ovan illustrerar löständer där samtliga tänder ersätts i överkäken

Hur fungerar löständer?

För att få bättre retention och tuggförmåga kan man med hjälp av metallklamrar få den partiellalöständerna att hålla fast sig i tänderna.

En protes som ersätter samtliga tänder använder sig av tandköttet och upphöjningen på tandköttett för att få retention. En protes i överkäken extenderas även till gommen. Hela konstruktionen fungerar lite som en sugpropp När en patient har varit tandlös väldigt länge förlorar man benhöjd och det blir allt svårare att få en bra retention. Detta leder till slut till att löständerna inte sitter och man inte kan äta med den.

Underkäkens löständer vilar på själva tandköttet och muskler från tungan och kinderna hjälper till att hålla den kvar på plats. Däremot behövs cristan(upphöjningen på tandköttet) för att den ska sitta stabilt. Allt eftersom åren går och benet försvinner under protesen blir cristan mindre och protesen sitter sämre.

Löständer måste justeras med jämna mellanrum

Det som alla proteser har gemensamt är att slemhinnan hela tiden förändras under protesen och de måste justeras ca en gång per år för att kunna användas optimalt.