Snarkskena

Snarkskena är till för människor som snarkar. Innan man kan få snarsksena måste man genom gå en grundlig medicinsk och odontologisk undersökning. Det är ett samarbete mellan tandvård och sjukvården som avgör vilka som är lämpliga för denna behandling. Det krävs omfattande undersökningar innan man kan avgöra om en snarskena behövs eller om mer omfattande behandling är nödvändig. Vissa patienter måste använda sig av Cepap där luften pressas in i patienten via en mask som alternativ. Cepap står för Continuous Positive Airway Pressure.

Orsaker

Hur fungerar det? 

Behandlingsgång

Besvär som kan uppstå

Komplikationer

Orsaker:

En patient är oftast i behov av en snarkskena när han/hon

 • lider av snarkning
 • lider av andningsuppehåll vid sömn

Hur fungerar en snarkskena?

Snarkskenan fungerar genom att vidga andningsvägarna under sömnen. Detta sker genom att snarkskenan för fram underkäken i en position som minskar patientens besvär.
Skenan förhindrar även tunga att falla bakåt vid sömn vilket också minskar patientens besvär.

Behandlingsgång

För att få en snarkskena krävs en noggrann utredning som sker genom samarbete mellan tandvården och sjukvården.

 • Undersökning samt utredning inom sjukvård samt tandvård
 • Diagnos ställs
 •  Avtryck av överkäke samt underkäke
 • Tandtekniker färdigställer skenan.
 • Utlämning samt justering av tandläkare.
 • Instruktion om användning
 • Instruktion om hygienrutiner
 • Återbesök för kontroll.

Besvär som kan uppstå i början vid användning av skenan:

 • Muntorrhet
 • Ökad salivsekretion
 • Ömma tänder
 • Bettet stämmer inte när man tar av skenan på morgonen. Detta brukar dock ordna sig efter en stund.

Komplikationer

 • En tandreglerad käke och tänder kan uppstå vid regelbunden användning under lång tid.