Behandlingsgång

Behandlingsgången vid rotfyllning

Behandlingsgången för rotfyllning har ett antal steg man måste följa för att behandla tanden så bra som möjligt. Nedan kan ni läsa om detta. Pat kommer vanligtvis in akut på grund av tandvärk.

Tandläkaren börjar med att ta en apikal röntgen i det drabbade området för att diagnostisera patientens besvär innan en behandling med rotfyllning utförs. Pilen på bilden visar en infektion vid rotspetsen.

Vid ett akutbesök borrar tandläkaren upp tanden till nerven för att värken ska minska. Trycket minskar och patientes besvär avtar. Sedan lägger tandläkaren igen tanden temporärt.

Tandläkaren monterar en duk med hjälpt av en klammer runt tanden som tvättas med klorhexidinsprit. Efter detta anser området aseptiskt och behandlingen med rotfyllning kan börja.

Tandläkaren borrar upp tanden till pulpan. Trycket som orsakas av bakteriernas gaser utjämnas och smärtan avtar. Tandläkaren kan då påbörja rotfyllningen.

Indikator röntgen visar vet hur långt filen måste ner i tandroten för att få bort infektion. Materialet som ska fylla ut kanalen vid rotfyllningen blir av samma längd. Pilen illustrerar filarna i rotens kanaler.

Behandlingsgången

Man börjar rensa ut kärl, nerver, infektionen och vidgar rotkanalerna med speciella filar.

Bilden nedan visar en tand uppeifrån med rensade kanaler. Dessa fylls med ett antibakteriellt ämne som innehåller kalciumhydroxid, det får verka i en vecka. Detta dödar oftast de sista bakterier som finns kvar.

Rensade rotkanaler.

Temporär tandlagning innan pat återkommer för slutbehandling av rotfyllning.

Efter en vecka får patienten återkomma. Om patienten inte har symptom i form av smärta eller obehag rotfyller man tanden.

Rotfyllning klar

Rotfyllning görs med ett material som heter Guttaperka och ett ämne som kallas för Sealer. Pilen illustrerar rotfyllningen.

När rotfyllningen är klar bygger man upp tanden med en permanent fyllning. Om patienten har förlorat mycket tandsubstans kan man behandla med en pelare samt krona och avslutar behandlingen där tanden har en god prognos för att överleva.