Rotfyllning

Rotfyllningar leder till att tänder dör på insidan när man avlägsnar kärl och nerver . En frisk tand har en rot och krona. I dessa finns ett hålrum som innehåller friska nerver, kärl och bindväv som försörjer och bidrar med näring till tanden. Har du behov av rensa en tand är det inte bra att vänta då en infektion kan sprida sig ut i käkbenet. Tanden kan också skadas så pass mycket att rotfyllning blir omöjlig att utföra. Man kan då behöva dra ut tanden istället för en rotfyllning.

Vad innebär behandlingen?

Hur lång tid tar behandlingen?

Kan antibiotika hjälpa till?

Varför behöver jag göra behandlingen?

Gör det ont att genomgå behandlingen?

Komplikationer som kan ske

Vad kan påverka när man rensar en tand?

Hur mår jag efter att tanden är behandlad?

Vad är en rotfyllning?

När hålet och infektionen på en tand är så pass stor och allvarlig så att den har kommit in i pulpan så att en vanlig tandlagning inte går att utföra har man denna behandling som ett jättebra alternativ för att rädda själva tanden. Tandläkaren borrar bort bakterier och skadad tandsubstans. Tandläkaren vidgar sedan rotkanalen och fyller upp den med ett speciellt gummimaterial för att slutföra behandlingen

Patienten söker ofta själv akut hjälp hos tandläkare på grund av tandvärk som oftast leder till rotfyllning. Det finns dock undantag där patienter inte får några symptom från tänderna. Man upptäcker kariesangreppen(hålen) på den ordinarie bsundersökningen. Därför är det viktigt att regelbundet besöka tandläkare.

För att få kontroll på infektionen i tandroten använder tandläkaren speciella filar för att rensa och avlägsna kärl, nerver och infektionen vid denna typ av behandling. Man rensar tanden och vidgar på detta sätt rotkanalerna.

Rotfyllning

Hur lång tid tar det att göra en rotfyllning?

Tiden för att behandla tanden kan variera beroende på hur många rötter och kanaler en tand har. Desto fler rotkanaler desto längre tid tar behandlingen. En tumregel är ca mellan 1-2 timmar men vid komplicerade behandlingar kan det ta längre tid.

Kan antibiotika göra så jag slipper behandlingen?

Det finns en ibland en missuppfattning bland patienter att penicillin kan ta bort infektionen så man slipper utföra en rotfyllning. Detta stämer inte. Bakterierna finns oftast i själva rotkanalen och där kan inte immunförsvaret komma åt dem. Därför är antibiotika bara indicerat när patienten är allmänpåverkad och väldigt svullen. Sedan måste behandlingen utföras annars kommer man att drabbas av samma tillstånd igen eftersom bakterierna fortfarande finns kvar i rotkanalen.

Varför behöver jag göra en rotfyllning?

Denna behandling behöver oftast utföras när nerven är involverad. Nedan listar vi olika diagnoser när en rotfyllning är nödvändig.

 • Komplicerad fraktur: Pulpan blottas, bakterier får fri passage att infektera tanden.
 • Sprickor i tanden: Sprickor kan leda till att bakterier infekterar pulpan (hålrum där nerv och kärl finns).
 • PCL (Pulpa Caries leasa): Djupt kariesangrepp (hål) där tandläkaren ej kan undvika att borra in i pulpan.
 • Pulpit: Irreversibel inflammation som behandlas med en rotfyllning.
 • Akut apikal parodontit: Akut infektion i pulpan som smärtar.
 • Periapikal parodontit: Infektion i tand som involverar käkbenet, bakterier i pulpan avger ämnen(toxiner) som leder till att benet runt tanden bryts ner.
 • Apikal abcess: Infektion i pulpan som involverar käkbenet.
 • Apikal abcess med fistel: Infektionen i pulpan involverar käkbenet som genom en kanal tömmer sig i munnen.
 • Idiopatiskt: Tanden dör av okänd anledning, bakterier kan då ta sig in i pulpan.

Gör det ont att göra en rotfyllning?

Majoriteten av behandlingar är smärtfria då man får lokalbedövning. Det finns däremot fall där patienten har väntat så pass länge att bedövningen tar längre tid att verka på grund av inflammationen innan behandlingen kan påbörjas. Efter det akuta skedet brukar behandlingen vara smärtfri.

Komplikationer som kan uppstå vid en rotfyllning

 • Tanden går sönder under behandlingen.
 • Patienten får ont i tanden under behandlingsgången.
 • Filen går sönder i rotkanalen.
 • Filen går igenom roten utan att följa kanalen(rotperforation).
 • Tandinfektionen återkommer efter avslutad behandling.
 • Värk efter avslutad behandling.

Vad kan påverka en rotfyllning:

Det finns ett antal scenarior som kan påverka behandlingen och de listas nedan.

 • Tandens placering i munnen påverkar behandlingen:  Det är olika svårt att komma åt tänder i munnen beronde på deras placering och rotationer. Tänder längre bak i munnen är svårare att behandla än fronttänderna på grund av patientens begränsade förmåga att gapa.
 • Antalet rötter och deras form: Vissa tänder har rötter som är väldigt böjda. Detta gör det svårare att rensa ur och ökar risken för att filerna man använder går sönder. En flerrotig tand är svårare att behandla än en tand med enstaka rot.
 • Rotkanalernas storlek: När man blir äldre och äldre bildas det mer tandsubstans i rotkanalerna av de celler som finns på väggarna(oblitirering). När rotkanalernas storlek minskar blir det svårare att hitta dem med blotta ögat och komma ner med filar för att utföra en rotfyllning.
 • Tidigare rotfylld tand: En tidigare rotbehandlad tand där behandlingen har misslyckats har sämre prognos. Man kan avlägsna rotfyllningen och gå in i tanden för att rensa ur den igen.
 • Stift och kronförsedd rotfylld tand: En tand som har behandlats på detta sätt och åter har drabbats av en infektion försvårar givetvis behandlingen med ny rotfyllning. Man kan i vissa fall försöka avlägsna kronan och stiftet. Risken finns att tanden går sönder på något sätt. Man kan även gå in kirurgiskt genom att avlägsna infektionen vid rotspetsen.
 • Kraftigt inflammerad pulpa:  En kraftigt inflammerad pulpa på grund av en infektion kan ge upphov till att den sedvanliga bedövningen inte tar bort smärtan. Man kan då bli tvungen att lägga bedövning rakt in i pulpan där nerven finns i tanden innnan behandling med rotfyllning kan påbörjas.

Hur mår jag efter en rotfyllning?

Det är många patienter som är oroliga inför en behandlingen. Det är oftast ganska komplikations och smärtfritt att rensa en tand. Efter första och sista behandlingsbesöket finns en risk att man kan vara lite öm men det brukar gå över efter cirka en dag. Behandlingen ska inte påverka vardagen. De flesta jobbar samma dag efter ett tandläkarbesök utan problem.