Bettskena

Bettskena används av de flesta människor på grund av att de gnisslar tänder och är inte medvetna innan de blir informerade. Tandläkaren upptäcker och diagnostiseras detta oftast vid en rutin undersökning. Det är ca 1/3 del av befolkningen som gnisslar eller pressar tänder.

Kan jag botas från min tandgnissling?

Orsaker för att vara vid behov av skena

Behandlingsgång

Besvär som kan uppstå vid användning av skenan

Hur håller jag skenan ren?

Hur ska jag förvara min skena?

Bettskena.

Kan jag botas från min tandgnissling?

Barn som gnisslar tänder i ung ålder gör detta oftast när de håller på att tappa sina mjölktänder mot de nya permanenta tänderna. Detta beteende brukar man växa ifrån. Det är däremot så att ungdomar i tonåren och vuxna som börjar gnissla eller pressa tänder oftast fortsätter med detta livet ut. Ibland kan man pressa och gnissla tänder under väldigt stressiga perioder. Tandläkaren kan ofta se på patientens tänder då det finns spår av detta att man gnisslar eller pressar tänder. Vissa patienter gnisslar så pass hårt och mycket att andra störs av detta under natten. Bettskenan kan ge patienten och familjemedlemmarna ro på natten.

Orsaker för att vara vid behov av bettskena:

En patient är oftast i behov av en bettskena när han/hon

 • gnisslar tänder
 • pressar ihop käkarna

Detta kan i sin tur leda till att käklederna samt käkmuskulaturen drabbas av en inflammation som ofta yttrar sig som värk. Man kan ofta känna sig stel och spänd i käkarna på morgonen eller känna av något som kallas för spänningshuvudvärk. Det kan även vara svårt att gapa fullt ut utan smärta och känna av en trötthet i käkarna. Värk i tänder och tandkött är inte ovanligt. Andra sjukdomar i käkleden samt förlorade tänder kan även leda till att man har behov av en bettskena.En bettskena påverkar käk/nacksystemet på så vis att käkmuskulatur samt käkleder avlastas.Detta får muskulaturen att slappna av. När en patient gnisslar tänderna med bettskenan inne i munnen sliter man på skenan istället för tänderna.I dagens samhälle är stress en faktor som leder till att man gnisslar eller pressar ihop tänderna.

Behandlingsgång för bettskena:

 • Undersökning samt vidare utredning hos tandläkare.
 • Tandläkaren ställer diagnos. Det finns olika typer av bettskenor och diagnosen avgör vilken tandläkaren väljer.
 • Avtryck av över och underkäke för att kunna bställa bettskena.
 • Tandtekniker färdigställer en individuellt utformad bettskena.
 • Bettskenan lämnas och justeras av tandläkare.
 • Instruktion om användning.
 • Instruktion om hygienrutiner.
 • Återbesök för kontroll av bettskenan vid behov.

Ibland kan man behöva komplettera behandlingen med någon antiinflammatorisk medicin för att få ner inflammationen i käkmuskulaturen innan bettskenan börjar användas.

Besvär som kan uppstå i början vid användning av bettskenan:

 • Muntorrhet är ofta övergående.
 • Ökad salivsekretion som går över efter att man har vant sig vid bettskena
 • Ömma tänder: Då ska man höra av sig till tandläkaren för justering.
 • Tandvärk: kan uppstå om bettskenan felbelastar tänderna eller om den är för trång och trycker på tänderna.

Man behöver ibland lite tid för att vänja sig vid skenan. Besvär i form av muntorrhet och ökad salivsekretion försvinner oftast. Man ska dock kontakta sin tandläkare vid ömma tänder och tandvärk.

Hur håller jag bettskenan ren?

För att få längre hållbarhet och en fräsch bettskena krävs det att du rengör den regelbundet. Det är bra att ha som rutin att rengöra bettskenan i samband med att man borstar tänderna. Då ska man endast borsta bettskenan med själva tandborsten och vatten. Det finns produkter på apoteket som kan hjälpa till med rengöringen men våran erfarenhet visar på att en tandborste är bäst.

Förvaring av bettskenan

Det bästa sättet att förvara sin bettskena om det är en hård bettskena är att lägga den i en ask med rumstempererad vatten så att den inte slår sig och blir skev. Detta leder till att bettskenan inte kommar passa tänderna.

Glöm inte att ta med bettskenan varje gång ni går till tandläkaren för en årlig kontroll