Fråga tandläkaren

Nytt klagomålssystem införs 1 januari 2018 inom vården

Nytt klagomålssystem införs 1 januari 2018 inom vården Inspektionen för vård och omsorg tar hand om klagomål från allmänheten gällande skador och felhandlingar inom tandvård samt vård och omsorg.  IVO har i uppdrag att utreda dessa och utröna om misstag har skett under behandlingens gång. Det har varit deras skyldighet att ta upp alla anmälningar…