Fråga tandläkaren

Testosteron och tandlossning

I de allra flesta studier som utförts på tand och munhälsa ser man ett samband med att män har sämre tandhälsa än kvinnor. Detta har ofta förklarats med att män har en bristande munhygien jämfört med kvinnor. Detta har varit koncensus väldigt länge men nu börjar det komma studier som visar på att det inte…

Tandkrona eller tandlagning?

Det är många som har svårt besluta sig och följa tandläkarens råd genom behandla med en tandkrona framför en tandlagning. Många patienter känner sig kluvna och har svårt att bestämma sig för vilken behandling de vill och kan acceptera. Man kan generellt sett säga att en tandkrona håller längre, är finare estetiskt och skyddar tandsubstansen…

Hur ser en implantatbro ut?

Det är många som inte riktigt förstår hur en implantatbro ser ut. Därför tänte vi visa er principen för hur den brukar tillverkas. En implantatbro måste kunna förankras i själva implantaten och därför måste    den utformas på ett sådant sätt att detta blir möjligt. De moderna implantatbroarna designas på ett sätt så att ett…

Tandvården blir gratis upp till 23 års ålder

Efter hårda förhandlingar har regeringen och vänsterpartiet kommit överens om att tandvården blir avgiftsfri fram till att man fyller 23 år. De nya reglerna väntas komma i bruk i två steg där man år 2017 höjer åldern till 21 år samt 23 år 2018. Detta beräknas kosta ca 233 respektive 463 miljoner kr. Dagens regler…