Fråga tandläkaren

Salivprov avslöjar cancer i munhålan

Forskare på John-Hopkins universitetet i Usa har i en studie kommit fram till att munhålecancer kan diagnostiseras via saliven. Studien utfördes genom att tumör-Dna kunde fungera som bio markör i saliven för munhåle cancer och i blodplasma i svalg och strupe. Det var ca 100 personer som omfattades av denna studie där 15 patienter med…

Statens beredning för medicinsk utvärdering byter namn

Från och med den 1:a juli kommer statens beredning för medicinsinsk utvärdering att byta namn från SBU till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering där man nu får i uppgift att även ta fram vetenskapliga kunskapsöversikter. Detta är en uppgift som Socialstyrelsen tidigare har haft.

Gnissla tänder vanligare hos barn med Astma

I en nyligen publicerad studie har brasilianska forskare kommit fram till att det är vanligare att barn med astma gnisslar tänderna i större utsträckning än med barn utan astma. Det var nära hälften av barnen med astma som gnisslade tänder jämfört med barn utan asta där ca 27 procent gnisslade tänderna. Läs mer på tandläkartidningen eller själva…