Fråga tandläkaren

Få fuskar inom tandvården enligt försäkringskassan

Enligt Kalla Fakta är fusket utbrett inom tandvården. Dock meddelar föräkringskassan det är väldigt få som fuskar av tandläkarna. Enligt försäkringskassan dras endast 2-3 procent tillbaka av den utbetalada tandvårdsstödet av de fall som granskas. Läs mer om detta på Tandläkartidningen,

Frätskador på tänderna ökar hos yngre!!

Frätskador på tänderna ökar i samhället och det beror på den ökade konsumtionen av läsk, juicer och sportdrycker. Det har kommit en studie som utförts på ungdomar i stockholm där man visade att mer än 1/3 av ungdomarna led av frätskador. Eastmaninstitutets forskare utförde denna studie på 15-17 åringar och man såg även att 17…

Rökare förlorar dubbelt så många implantat än icke rökare

De patienter som behandlas med tandimplantat genomgår en fantastisk behandling som ökar livskvalitén och tuggförmågan. Det har dock funnits en skillnad som man har sett kliniskt mellan rökare och icke rökare när man utför en implantatbehandling och det är att rökare tappar sina tandimplantat pga tandlossnig och infektioner. Svenska forskare har utfört en metaanalys där…

Tandlossning påverkar inflammation i prostatan

Tandlossning är en inflammatorisk reaktion i munhålan där käkbenet bryts ner runt tänderna och leder till att man till slut tappar sina tänder. Denna inflammation verkar enligt amerikanska forskare påverka resten av kroppen i övrigt och man har sett ett samband mellan tandlossning och inflammation i prostatan. Forskarna kunde se att PSA(prostate-specific antigen) nivåerna sjönk efter…

Tandvårdsstödet når inte ut till de som behöver detta

Det särskilda tandvårdsstödet har funnits ett par år nu och det är ett extra bidrag för människor med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Detta bidrag kan användas i samband med  förebyggande behandling av tandlossning och hål i tänderna men enligt myndigheten för vård och analys används stödet inte fullt ut av de som har rätt till den. Förra…

Världens mest obehandlade åkomma

Vilken åkomma är den mest obehandlade i hela världen. Det kan man ta sig en funderare på när det gäller vård av olika slag. Efter omfattande studier har man kommit fram till att obehandlad karies förekommer hos ca 35 % av världens befolkning och prognosen är att det ökar i framtiden. Det är amerikanska och…

Hur är en implantatkrona uppbyggd?

Som patient kan det vara svårt att visualisera  hur en implantatkrona ser och hur den fäster in på tandimplantatet. Vi vet att många tandläkare måste förklara detta för sina patienter vilket ofta slutar med en del oklarheter enligt våran erfarenhet. Vi har därför försökt att illustrera detta med hjälp av en bild nedan. Där vi…