Fråga tandläkaren

Omfattande förändringar av hemsidan framöver

Vi kommer framöver att göra stora förändringar vad gäller hemsidans design. Vi på tandinfo tycker att det är dags för en uppfräschning och vi börjar närma oss den tidpunkt då designen av hemsidan och loggan kommer lanseras. Hur den nya sidan kommer se ut och vilka förbättringar vi har gjort kommer vara en hemlighet ett…

Hur påverkar träning munhälsan?

Man har publicerat en studie i Scandinavian journal of medicine & science in sports angående hur den orala hälsan påverkas vid träning. Forskarna ville se vad som sker i munhålan vid fysisk aktivitet. Studien involverade 35 atleter och 35 kontroll personer som inte tränade. Vid fysisk inaktivitet kunde man inte se någon signifikant skillnad i…

Skärpta krav på socialstyrelsen

Socialstyrelsen kommer framöver att få skärpta krav på sig där man regelbundet måste redovisa skriftliga rapporter angående enskildas klagomål i vården. Det var år 2011 myndigheten fick uppdraget att ta hand om klagomål och brister men ärendena har hopat sig hos socialstyrelsen vilket har bidragit till längre handläggningstider. Regeringen är inte nöjd med detta och…