Tänder

Tänder i munhålan är avsedda för bita av samt hjälpa till att tugga sönder födan men de fungerar även som stödjevävnad för kinder och läppar. Vid förlust av för många tänder kan ansiktet sjunka in och ansiktshöjden bli lägre vilket bidrar till att de flesta ser äldre ut än deras egentliga ålder. Tänder kallas på latin för Dentes och finns hos de flesta däggdjur. De flesta människor ser även sina tänder som en viktig del av sitt utseende. 

Tandkronan

Tandroten

Tandpulpan

Munhålan

Benämning av tänder

Karies på tänderna

Frätskador på tänderna

Bakteriebeläggninga på tänderna

Tandsten på tänderna

Tandlossning som drabbar tänder

Fluor

Tandkronan 

Tänder består av en krona som är den del som syns i munhålan, yttersta skiktet på en krona består av emalj. Emaljen bildas av ameloblaster (en sorts celler) under tandbildningen. Under emaljen finns ett tandskikt som kallas för Dentin, skiktet bildas av dentinoblaster(celler) under tandbildningen. Dentinet innehåller små kanaler som leder in i pulpan. Det är först när dentinet blottas på tanden som yttre stimuli via dentinkanalerna påverkar nerven så patienten får besvär i form av ilningar

TandröntgenTandroten

Tandroten är den del av tanden som går ner i själva käkbenet. Yttersta skiktet på roten består av tandsubstans som kallas för cement. Detta cement bildas av en typ av celler som kallas för cementoblaster under tandbildningen. Innanför cementet hittar man återigen dentinet.

Tandroten sitter inte fast i benet utan tänder i munhålan hänger uppe i speciella fibrer (sharpeyska fibrer) som går från cementet till benet. Man kan säga att normala tänder hänger i luften. Området där kronan går över till rot kallas för emaljcementgränsen och det är här emaljen slutar och cementet tar vid. Tänder i munhålan kan ha olika antal rötter. Man kan generellt säga att tänder i överkäken och underkäksfronten har 1 rot. Tänder längre bak i munnen har mellan 1 till 3 rötter. Visdomständer har en stor variation på rot anatomin så dessa kan ha från en upp till fyra rötter. 

Tandulpan

Tandulpan är ett hålrum som finns inne i varje tand och löper från kronan ner till rotspetsen. Den innehåller kärl och nerver som tillför näring till tanden. Tänder kan ha mellan 1-4 rotkanaler beroende vilken tand det är. När man utför en rotfyllning vidgar man rotkanalerna och avlägsnar kärl och nerver. Man kan säga att insidan av tanden är död efter en rotfyllning. 

Man har som barn 20 tänder och 28st som vuxen. Räknar man med visdomständerna kan en vuxen ha upp till 32 tänder i munhålan.

Munhålan delas in i fyra kvadranter

Kvadrant 1: höger överkäke 

Kvadrant 2: vänster överkäke 

Kvadrant 3: vänster underkäke 

Kvadrant 4: höger underkäke 

Benämning av tänder

Molarer: De stora bakre kindtänderna. 
Premolarer: De främre kindtänderna 
Hörntänder: De tänder som även kan kallas för kaninerna 
Incisiverna: De tänder som utgör fronten. Man räknar från de främre tänderna och inåt i respektive kvadrant. 

Exempel 1: Tand 1 i vänster överkäke benämns tand 21. 
Detta eftersom tand 1 ligger i kvadrant två och är nummer 1 i ordningen. 

Exempel 2: Tand 2 i höger överkäke benämns tand12. 
Detta eftersom tand 2 ligger i kvadrant ett och är nummer 2 i ordningen.

Exempel 3: Tand 7 i höger underkäke benämns tand 47.
Detta eftersom tand 7 ligger i kvadrant fyra och är nummer 7 i ordningen. 

Karies

Tandröntgen2

Tänder kan drabbas av karies vilket är en infektionssjukdom som orsakas av naturligt förekommande bakterier i munhålan. Vid intag av föda och då speciellt sockerrik sådan bildar bakterierna en syra som biprodukt. Detta leder till att emaljen urkalkas på grund av dett låga pH:t som bildas och hål börjar uppstå. Det är vid detta tillstånd som tandläkaren måste utföra en tandlagning Om en tand lämnas obehandlad kan hålet bli så stor så att infektionen når pulpan där nerver och kärl finns som då kan leda till kraftig tandvärk och man måste utföra en rotfyllning.

Karies är en multifaktoriell sjukdom vilket betyder att det oftast är flera olia faktorer som spelar roll när man drabbas.
Vissa av de faktorer som man anser spelar roll är bland annat: 

 • Allmän hälsa
 • Mediciner
 • Dålig munhygien
 • Genetik
 • Kost
 • Socioekonomi

Frätskador

Frätskador på tänderna är något som ökar i dagens samhälle på grund av ökad intag av sura produkter.  Det är ofta en långsam process som är väldigt svår att upptäcka för den enskilde individen då det kan vara svårt att märka av skillnaden i hur tänderna förändras i färg och form under åren.  De flesta frätskador finns oftast på insidan av tänderna i överkäken. 

Orsaker till frätskador på tänderna

 • Intag av sura produkter såsom vin, godis, läsk och juicer
 • Sura uppstötningar
 • Sjukdomar som leder till att man kräks mycket
 • Muntorrhet

Saliven är en av de bästa försvar kroppen har mot att pH:t i munhålan sjunker. Ämnena i saliven har en välidgt bra förmåga att återställa balansen efter en måltid. Alla människor har på grund av sitt genetiska arv olika sammansättning i saliven vilket leder till att man är bättre eller sämre på att buffra syror.

Det är alltså inte bakterier som orsakar frätskadorna. 

Hur ska man undvika frätskador på tänder?

Ofta är man inte medveten om att man har frätskador på tänderna då man inte känner av några symptom men här nedan finns några bra tips på hur man minskar risken för frätskador.

 • Undvika att småäta under dagen. Varje gång man äter något sänks pH nivån i munhålan.
 • Vänta med att borsta minst en timme efter att ha intagit dryck eller mat
 • Skölj  med fluor regelbundet.
 • Använd en mjuk tandborste och tandkräm med mindre slipmedel.

Symptom som tyder på frätskador på tänderna

 • Formen på tanden förändras.  Emaljen blir tunnare, flisor går av på framtänderna. Små gropar kan bildas på tuggytan när det kommer till kindtänderna.
 • Färg på tänderna förändras. Tänderna blir mattare och gulare
 • Tanden blir känslig för ilningar
 • Tandvärk

Frätskadorna är ofta symptomfria i ett tidigt skede men när mer och mer emalj försvinner kommer man närmare den inre tandsubstansen. Det kan gå så långt att själva pulpan där nerver och kärl finns i tanden börjar lysa igenom då tandsubstansen blir tunnare. 

Behandling av frätskador på tänderna

 • Patienten kan själv undvika sura produkter.
 • Behandling med tandlagning på mindre skador.
 • Vid större och mer djupa frätskador kan man behandla med en tandkrona.

Om frätskadorna beror på sjukdomar som kräver medicinsk hjälp kan tandläkaren skriva en remiss till läkare för hjälp.

Bakteriebeläggningar/ Plaque

Bakterier i munhålan fäster i tänder och slemhinna. Det som skiljer mellan tänder och slemhinnan är att tänderna ej byter celler som slemhinnan gör vilket bidrar till att bakterier på tänderna lättare kan sitta kvar. Det som kallas plaque är när naturligt förkommande bakterier i munhålan fäster på tänderna. Dessa beläggningar är normalt sett ofarliga om man borstar sina tänder regelbundet så de inte hinner bilda ett tjockt skikt vilket i sin tur kan bidra till dålig andedräkt. 

Generellt kan man säga att det tar ca 48 timmar för bakterierna att återbilda beläggningen som kallas plaque. Bakterierna dör och mineraliseras vilket leder till att man får tandsten som inte går bort med tandborstning. Det vanligaste området där det bildas tandsten är underkäksfronten. 

Många frågar sig hur ofta man måste använda sig av tandtråd. Vår rekomendation är att använda tandtråd minst en gång per dag.

Tandsten

Tandsten bildas främst på tänder i underkäksfronten. Det är mineraliserad plaque som i sin tur bildar en skrovlig ojämn yta som är idealisk för nya bakterier att fästa på. Om man låter tandstenen sitta kvar så leder det ofta till att man får en inflammation i tandköttet som kallas gingivit och om det går för långt kan det leda till tandlossning. Tandsten på tänder går inte att borsta bort utan man måste besöka en tandläkare eller tandhygienist för att avlägsna beläggningen. Man tar bort tandsten med olika metoder. De vanligaste metoderna är att skrapa bort tandstenen med ett speciellt instrument eller använda sig av ultraljud.

Tandlossning/Parodontit

Alla människor kan drabbas av tandlossning. Det är en inflammationssjukdom som till slut leder till att man förlorar sina tänder om man lämnar tillståndet obehandlad. Detta är ofta en lång och kronisk process som tar många år men i vissa tillstånd kan det gå snabbt. Vid dålig munhygien fäster mer och mer bakterier på munhålans tänder och bildar plaque. Dessa beläggningar mineraliseras och fler bakterier får lättare att fästa sig på grund av en ojämn och skrovlig yta. Inflammationsreaktionen som kroppen sätter igång är till för att skydda vävnaden men detta leder också till att stödjevävnad som ben runt tänderna börjar brytas ner. På detta sätt blir tänder i munhålan lösare och lösare. Till slut tappar man tänderna.

För att få bukt med denna inflammationssjukdom måste man besöka en tandläkare som diagnostiserar och planerar behandlingen. Sedan skickar tandläkaren oftast vidare till en tandhygienist som får avlägsna tandstenen och göra rent patientens tänder. Vid svåra och långt gångna fall måste man genomgå en operation som utförs av en tandläkare som då avlägsnar infektionvsvävnad och tandsten. För att upprätthålla ett friskt tillstånd i munhålan måste man bibehålla en god munhygien och besöka en tandhygienist regelbundet. 

Man kan själv oftast misstänka att man har en inflammation ( gingivit ) i tandköttet eller tandlossning ( parodontit ) genom att det blöder rikligt när man borstar tänderna. Majoriteten av patienterna har även dålig andedräkt. Tandlossningens svårighetsgrad påverkas också av en rad olika faktorer som exempelvis rökning och diabetes men även ärftlighet spelar roll.

Fluor

För att skydda sina tänder är tandborstning och fluortandkräm ett av de viktigaste sätten att upprätta hålla en god munhygien. Medan tandborstningen mekaniskt avlägsnar bakterierna bildar fluorjonerna föreningar som lägger sig som små bollar på tanden. Detta skyddar tanden genom att syran först avlägsnar fluor innan tanden tar skada. På så sätt får man en buffert. Men fluor måste tillföras regelbundet för att detta skydd ska hålla i sig. Man kan tillföra extra fluor genom olika munskölj, tuggummi, fluortabletter osv. 

Läran om tänder kallas för Odontologi.

Galleri

Galleri

Se före- och efterbilder
Läs mer
Om oss

Om oss

Här kan du läsa om oss och vår vision för sidan.
Läs mer
Tandvärk

Tandvärk

Varför drabbas man av tandvärk?
Läs mer